Gekarteerd gebied Grondwaterdynamiek

Voor het opvragen van kaarten kunt u contact opnemen via www.bodemdata.nl.

Overzicht van gebieden waar een kartering van de grondwaterdynamiek heeft plaatsgevonden
Overzicht van gebieden waar een kartering van de grondwaterdynamiek heeft plaatsgevonden