Parameters Grondwaterdynamiek

Sinds 2003 worden kaarten gemaakt van de grondwaterdynamiek (Gd) op basis van veldopnamen en geostatistische simulatie. Deze kaarten geven een continue indeling van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), terwijl vroeger alleen Gt-klassen werden gekarteerd op de bodemkaart. De ruimtelijke weergave is veranderd van kaartvlakken in de oorspronkelijke bodem- en Gt-kaart naar rastercellen van 50×50 meter in de nieuwe Gd-kaarten. Naast een continu verloop van GHG, GVG en GLG, samen GXG genoemd, worden ook de voorspelfouten van de GXG op kaart weergegeven. De methode voor de kartering van de grondwaterdynamiek staat beschreven in De Gruijter et al. (2004) en Van Kekem et al. (2005).

De dynamiek van het grondwater wordt op kaart weergegeven door de volgende set van parameters:

  • GHG: Gemiddelde van de HG3 over een periode van 30 jaar onder gegeven klimatologische en waterhuishoudkundige omstandigheden. HG3: gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden in een hydrologisch jaar (1 april t/m 31 maart) bij een meetfrequentie van tweemaal per maand (rond de 14e en 28e).
  • GLG: Gemiddelde van de LG3 over een periode van 30 jaar onder gegeven klimatologische en waterhuishoudkundige omstandigheden. LG3: gemiddelde van de drie laagste grondwaterstanden in een hydrologisch jaar (1 april t/m 31 maart) bij een meetfrequentie van tweemaal per maand (rond de 14e en 28e).

Kaarten van de grondwaterdynamiek zijn onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond. Ze zijn te bekijken op BROloket en bodemdata.nl.’