Applied Spatial Research

Applied Spatial Research is een hele diverse groep: Geodesk, landschapsarchitecten, expertisecentrum datakwaliteit, softwaredevelopers, cartografen en onderzoekers ruimtelijke data/ informatie. Maar wat ons bindt is ruimtelijke data. Wij fungeren vaak en graag als makelaar tussen beleid, wetenschap en techniek en zoeken altijd naar slimme ruimtelijke oplossingen voor een duurzame en economisch verantwoorde toekomst op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het 'fitness for use'-principe, dus zorgen dat de oplossing bruikbaar is, staat daarbij altijd centraal.

Testimonial