Bodem, Water en Landgebruik

In het team Bodem, Water en Landgebruik werken we aan de interactie tussen het bodem-watersysteem en het landgebruik. Met veldkennis en kaarten, laboratoriumfaciliteiten (Soil Hydro-Physics Laboratory - WUR), ruimtelijke statistiek, landevaluatie en simulatiemodellen dragen we bij aan oplossingen voor het bodem- en waterbeheer en voor een toekomstbestendige, klimaatadaptieve landinrichting.

Wij onderhouden gegevens en kaarten over bodem, terreinvormen en grondwaterspiegel, en zijn bronhouder voor de Basisregistratie Ondergrond. Deze informatie en toepassingen zijn te vinden op www.bodemdata.nl.

Wij zijn bovendien beheerder van het - ook internationaal - veel gebruikte model voor de onverzadigde zone Soil-Water-Atmosphere-Plant-model (SWAP), en van het daarop gebaseerde instrument Waterwijzer Landbouw.

In Europees verband werken we aan projecten over bodeminformatie en bodemgezondheid, zoals het European Joint Program on Soil.

Testimonial

Ontmoet het team

Klik hier om de leden van team Bodem, Water en Landgebruik te zien

Video's

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan