Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie

Het team Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie bestaat uit ongeveer 40 mensen en doet vanuit een ecologische invalshoek onderzoek aan mogelijkheden voor behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van vegetatie, bos en landschappen. We richten ons op de manier waarop beheer, beleid en klimaat ingrijpen op ecologische processen en in onze adviezen en producten richten we ons op de gevolgen hiervan voor biodiversiteit, specifieke beleidsdoelen en ecosysteemdiensten.

Lees ook:

Ontmoet het team

Klik hier om de leden van het team te zien