Bekijk voorbeelden van ons onderzoek

Bekijk voorbeelden van ons onderzoek

Environmental Sciences Group draagt bij aan het duurzaam omgaan met onze leefomgeving. Op basis van onze wetenschappelijke kennis ontwikkelen wij groene oplossingen (‘nature-based solutions’) voor ruimtelijke inrichtingsvraagstukken. Hieronder vindt u voorbeelden van (de impact van) ons onderzoek.

Nature-based solutions for a greener world

Wij hebben de kennis en expertise om complexe problemen op het gebied van de groene ruimte om te zetten in kansen, die we uitwerken tot concrete mogelijkheden die de waarde van de groene ruimte voor de gebruikers sterk kan vergroten. Dit doen wij nationaal en internationaal als bijdrage aan het oplossen van lokale en globale uitdagingen op onderwerpen als klimaatverandering, biodiversiteit, milieukwaliteit, circulaire economie, urbanisatie, migratie en voedselzekerheid.

De complexiteit van al deze vraagstukken vraagt om geïntegreerde, gedragen en gedegen oplossingen. Oplossingen die wij, met onze grote wetenschappelijke kennis van natuurlijke processen als basis, in dialoog met onze opdrachtgevers en stakeholders realiseren.