Netwerk

Netwerk

Veel milieu- en ruimtevraagstukken vragen om een brede, vaak internationale aanpak. Om maatschappelijke impact te hebben met onze nature-based solutions werkt Wageningen Environmental Research samen met onderzoeksinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Een aantal van de samenwerkingsverbanden van Wageningen Environmental Research zijn:

 • AMS Institute Wageningen University & Research is mede-oprichter van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). In dit instituut werken wetenschap, onderwijs, overheid, zakenpartners en maatschappelijke organisaties samen aan het creĆ«ren van oplossingen voor de complexe uitdagingen waarvoor een grootstedelijke regio als Amsterdam staat.
 • Partnership for European Environmental Research Initiative (PEER) PEER is a partnership of eight of the largest European environmental centres carrying out research covering all fields of the environment, particularly addressing the interaction between man and nature.
 • Groene Cirkels Het initiatief Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en kennispartners Wageningen Environmental Research en Naturalis Biodiversity Center zet zich in voor een klimaatneutrale HEINEKENbrouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij.
 • Climate KIC EIT Climate-KIC is a European knowledge and innovation community, working towards a prosperous, inclusive, climate-resilient society founded on a circular, zero-carbon economy.
 • Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) Het NKWK is een nationaal programma van overheden, kennisinstellingen en bedrijven, die samenwerken aan pilots, actuele vraagstukken en langetermijnontwikkelingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta.
 • The Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) WssTP was initiated by the European Commission in 2004 for Research and Technology Development in the water industry.
 • European Topic Centres: Biological Diversity; Urban, Land and Soil Systems (ULS); Climate Change impacts, vulnerability and Adaptation (CCA)
 • Ecoshape EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Building with Nature in de waterbouw: Een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut, waardoor tegelijk kansen voor economie, natuur en maatschappij ontstaan.
 • CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) The CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) seeks to address the increasing challenge of global warming and declining food security on agricultural practices, policies and measures through strategic, broad-based global partnerships.
 • ECMWF/ Copernicus Climate Change Service ECMWF, the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, is implementing the Copernicus Climate Change Service (C3S). C3S is currently being developed through a number of climate change research initiatives and will provide comprehensive climate information covering a wide range of components of the Earth-system and timescales.
 • Netherlands Ecological Research Network (NERN) NERN is supported and driven by a collaboration of graduate schools, research institutes, and universities that are significantly involved in fundamental research on ecology, evolution, and biodiversity.