Netwerk

Veel milieu- en ruimtevraagstukken vragen om een brede, vaak internationale aanpak. Om maatschappelijke impact te hebben met onze nature-based solutions werkt Wageningen Environmental Research samen met onderzoeksinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Een aantal van de samenwerkingsverbanden van Wageningen Environmental Research zijn: