Organigram

Hieronder vindt u het organigram van de Environmental Sciences Group. Deze omvat naast Wageningen Environmental Research ook 17 universitaire leerstoelgroepen, het ISRIC en de Wettelijke Onderzoekstaak Natuur & Milieu.