Programma's

Wageningen Environmental Research verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, nationale en internationale schaal. Ons onderzoek, dat we uitvoeren in samenwerking met leerstoelgroepen, spitst zich toe op vijf omvattende programma's.