Big data en remote sensing

Wij beschikken over enorme databanken over habitats en de verspreiding van soorten, gebaseerd op een breed scala van inventarisatietechnieken, van veldwerk tot waarnemingen met satellieten. Dit maakt het mogelijk te komen tot geheel nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde innovaties en modelleringen naar de toekomst. Deze kennis is van grote meerwaarde voor zakelijke partners, de industrie en anderen om robuuste en duurzame beslissingen voor te bereiden.

  • drone_park_mensen_bankje_1000.jpg
  • Wat verandert er in mijn natuurterrein?
  • Is het gras groener bij de buren?
  • Hoe is de verspreiding van een bepaald habitat op Europese schaal?

Allemaal vragen die tegenwoordig beantwoord kunnen worden door een slimme combinatie van in situ-data en satelliet- en dronebeelden. Momenteel worden bestaande vegetatie-opnamen steeds beter ontsloten en is er een enorme toename in vrij beschikbare en commerciële satellietbeelden. Zo maken de Europese Sentinel satellieten wekelijks een opname van de hele aarde, met een resolutie van 10m. Daarnaast zijn er veel microsatellieten, zoals PlanetScope cubesats, die dagelijks beelden produceren met een nog hogere resolutie (rond 3m). Voor een nog hogere resoluties (rond 1cm detail) maken we gebruik van drones die we zelf in kunnen zetten met gewenste cameratype, tijdstip en locatie. Al deze informatie vormen samen big data, die we met slimme technieken, in combinatie met gegevens uit het veld kunnen analyseren. Het gaat hierbij uiteindelijk om het karakteriseren en classificeren van vegetatie, habitats en andere objecten in het terrein, en om veranderingen hierin op de lange termijn te volgen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan