Transformatieve verandering

Bij 'transformatieve verandering' gaat het om een fundamentele verschuiving in de manier waarop de samenleving zichzelf bestuurt. Het gaat om de vele onderling samenhangende uitdagingen in de samenleving, waarvan (het verlies van) biodiversiteit er één is. Bij Wageningen University & Research verkennen we verschillende manieren waarop onderzoekers zich bezighouden met transformatieve verandering, om contrasten en verschillen aan de oppervlakte te helpen brengen en betere verbindingen te creëren, om zo collectief verder te komen. We nodigen onderzoekers uit om deze reis samen met ons te verkennen!

  • DSC_6874.jpg

Stapsgewijze vs. transformatieve verandering

Er gaan steeds meer stemmen op voor een meer transformatieve aanpak van hardnekkige, onderling verbonden maatschappelijke problemen, zoals biodiversiteitsverlies, honger, klimaatverandering, niet-duurzame groei, armoede en sociale ongelijkheid. Deze problemen kunnen niet worden aangepakt door alleen maar meer te doen dan wat al wordt gedaan, wat vaak 'incrementele verandering' wordt genoemd. In plaats daarvan gaan steeds meer stemmen op voor 'transformatieve verandering' - een fundamentele, systeembrede reorganisatie van de wijze waarop samenlevingen worden bestuurd. Dit omvat verschuivingen in de sociale, economische, ecologische en technologische dimensies en in de onderliggende paradigma's, doelstellingen en waarden.

Verschillende perspectieven verkennen

Hoewel men het er steeds meer over eens is dat transformatieve verandering nodig is, is er minder overeenstemming over wat die verandering inhoudt en hoe die kan worden bereikt. Er bestaan vele benaderingen van transformatieve verandering. Basis- en 'bottom-up'-benaderingen leggen de nadruk op kleine nieuwe stappen, via experimenten en innovaties die in de loop van de tijd ontstaan en zich opstapelen. Structurele en 'top down'-benaderingen richten zich over het algemeen op een radicale herziening van dominante politieke en economische structuren; bijvoorbeeld de manier waarop productie en consumptie door samenlevingen zijn georganiseerd. Bij Wageningen University & Research zijn we bezig veel van deze verschillende perspectieven te verkennen - zowel hun spanningen als hoe ze beter op elkaar kunnen aansluiten. We doen dit door middel van interviews, een serie dialogen en een nieuwe PhD-cursus over transformatief onderzoek.

71 visies

Wij willen de rol van onderzoek in transformatieve verandering verkennen om nieuwe narratieven, relaties en manieren van leren en denken op te bouwen, om onderling gerelateerde mondiale uitdagingen aan te pakken. In het recente rapport '71 visies op onze rol in de transformatieve verandering op sociaal en milieugebied' hebben we vier manieren van werken geïdentificeerd om transformatieve verandering te bevorderen:

  • Pluraliseren: hoe open te staan voor en te navigeren door diverse perspectieven;
  • Empowerment: hoe mensen te mobiliseren om zich in te zetten voor een collectief goed;
  • Politisering: hoe machtsverhoudingen te begrijpen en aan te pakken; en
  • Inbedding: hoe iteratief leren en handelen vol te houden.

Door gebruik te maken van deze benaderingen trachten wij uiteenlopende mensen in onderzoek en samenleving samen te brengen om de verbeeldingskracht over mogelijkheden te verruimen, machtsverhoudingen en blokkades te doorbreken, en nieuwe manieren van leren en besluitvorming in de samenleving te verankeren.

Showcase

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan