De circulaire stad

De winning en het gebruik van grondstoffen heeft een grote impact op natuurlijke hulpbronnen en het klimaat op aarde. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er een circulaire economie moet komen. Bij circulariteit gaat het om waardebehoud en het hergebruiken van hulpbronnen. Om de transitie naar circulariteit te versnellen, zijn onderzoek en oplossingen nodig. Bij circulariteitskwesties moeten we verder kijken dan de stad, we zullen ook op bredere schaal op zoek moeten gaan naar oplossingen: regionaal, nationaal, Europees en zelfs wereldwijd. Bij ons streven naar circulariteit en beter beheer van hulpbronnen komen ook vragen over wet- en regelgeving naar voren.

  • circular_shutterstock_782546995.jpg

Technische en participatieve oplossingen op weg naar circulariteit

Wageningen Environmental Research biedt technische oplossingen en logistieke expertise bij afvalhergebruik, bestuursvormen, bedrijfsmodellen, herontwerp van wet- en regelgeving en participatieve oplossingen om bedrijven, overheden en burgerlijke organisaties die op een circulaire manier willen werken te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve technologie├źn voor het hergebruik van minerale grondstoffen en het winnen van grondstoffen uit agrarische afvalstromen en gft-afval.

  • Circulaire technologie├źn en modellen
  • Bedrijfsmodellen voor de circulaire economie
  • Regionale samenwerking, clustering en participerende aanpak
  • Biobased oplossingen
  • Circulair beheer van hulpbronnen
De circulaire economie vormt een uitdaging voor de grenzen tussen de stad en de regio. Inwoners van stad en platteland hebben elkaar nodig om tot circulaire oplossingen te komen.
Marian Stuiver

Bestuur en wetgeving

Tegelijkertijd is het belangrijk om ook belemmeringen op het gebied van bestuur, wetgeving en begeleidende transitieprocessen aan te pakken. Correcte toepassing van milieuwetgeving kan circulariteit en modern beheer van grondstoffen stimuleren.

  • Bestuur van de circulaire economie
  • Nieuwe wet- en regelgeving, gericht op circulariteit

Showcase