Migratie en nederzettingen

De afgelopen tien jaar zijn wereldwijd meer mensen dan ooit ontheemd geraakt als gevolg van natuurrampen en door menselijk toedoen. Het aantal internationale migranten is de afgelopen jaren sterk gestegen, van 173 miljoen in 2000 tot 258 miljoen in 2017. Overal ter wereld zijn verschillende typen nederzettingen ontstaan, zoals migrantensteden, sloppenwijken, vluchtelingenkampen en regio’s met grote aantallen ontheemde personen. Deze ontwikkeling moet worden opgevangen met bestaande economische, politieke en technische systemen voor noodhulpverlening en rampenbestrijding. Een geïntegreerde, holistische aanpak met onze kennis over groene, circulaire en voedselveilige nederzettingen zal helpen bij de aanpak van de complexe problemen rondom migratie.

  • Migration and settlements

Innovatie voor het verbeteren van het lot van vluchtelingen en de bevolking die hen opvangt

Veel vluchtelingenkampen, migrantensteden en sloppenwijken lijken dan misschien tijdelijke nederzettingen, vaak met een even grote bevolking als in gewone steden. Toch zijn de leefomstandigheden er vaak erbarmelijk. Een geïntegreerde aanpak met natuurlijke oplossingen en milieumaatregelen – niet alleen ter bescherming, maar ook ter ontwikkeling – zal op lange termijn waarde toevoegen en de levenskwaliteit verbeteren van migranten en de gemeenschappen die hen opvangen. We gebruiken milieuvriendelijke, duurzame ontwerpprincipes en -technieken die zijn gebaseerd op gedeeld begrip en gedeelde creatie en eigendom.

  • Groen en blauw ontwerp voor verbeterde levenskwaliteit van vluchtelingen en omliggende gemeenschappen
  • Voedselveiligheid in en rondom vluchtelingenkampen: voldoende, goed en veilig voedsel voor iedereen
  • Circulaire oplossingen voor vluchtelingenkampen (energie, water en afval)
  • Opzetten van gezamenlijke acties en coalities met ngo’s, overheden, gemeenschappen en bedrijven.
Migratie heeft een enorme invloed op hoe we omgaan met het milieu en natuurlijke hulpbronnen, en leidt tot sociaal-economische en ruimtelijke vragen voor de maatschappij.
Bertram de Rooij

Migratiestromen voorspellen en oplossingen bieden

Het voorspellen van toekomstige migratiestromen en -trends kan een enorme impact hebben. Voor deze complexe opgave kunnen allerlei verschillende datatypen worden ingezet. Naast data over conflicten, economie en levensonderhoud kunnen de modellen data over het klimaat, de beschikbaarheid van water en landbouwomstandigheden bevatten. Het voorspellen van migratiestromen en -routes helpt om weloverwogen om te gaan met migratie. We ontwikkelen innovatieve oplossingen in reactie op massale migratie, om een veilig bestaan te creëren voor alle betrokkenen.

  • Kennis en tools gebaseerd op observatie van de aarde, klimaatmodellen en ruimtelijke big data voor het voorspellen van gewasopbrengsten
  • Kennis en data over klimaatveranderingspatronen om kritische klimaathotspots te identificeren
  • Training over en facilitering van oplossingen voor duurzaam landgebruik op het platteland, bijv. om bodemerosie te voorkomen
  • Training over en facilitering van op natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie in stedelijke gebieden
  • Participerende aanpak om jongeren in ontwikkelingslanden kansen te geven op de agrarische arbeidsmarkt, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.