Stedelijke voedselsystemen

Een verstedelijkende wereld brengt de nodige uitdagingen met zich mee. We moeten nieuwe manieren vinden om toegang te krijgen tot voedsel, energie, water en land, en er moet nieuw beleid komen. We hebben ontwerpen van voedselsystemen, betrokkenheid van stakeholders en innovatie nodig om de groeiende stedelijke bevolking te voeden. Dit vereist diepgaande kennis over natuurlijke hulpbronnen, distributieketens, interactie tussen publieke en private instellingen en burgers, en de lokale geografische context. Wageningen University & Research combineert kennis op het gebied van landbouw, maatschappij, economie, circulariteit en milieu om oplossingen te ontwerpen en stakeholders te voorzien van een solide wetenschappelijke basis voor de aanpak van deze problemen.

  • Urban food systems

Multidisciplinaire oplossingen

Duurzame en robuuste stedelijke voedselsystemen ontwikkelen (volgens duurzame-ontwikkelingsdoelstelling SDG 2) is essentieel voor het garanderen van voedselproductie en voedingszekerheid (waarmee wordt bijgedragen aan SDG 6). Bij de transitie naar een stedelijk voedselsysteem moeten we inzien dat het systeem uit meer dan alleen landbouw en voedsel bestaat. Ook natuurlijke hulpbronnen, water en klimaat spelen een rol. We bieden multidisciplinaire oplossingen voor stedelijke voedselsystemen op basis van gedegen onderzoek en bewezen innovaties op het gebied van landbouw, maatschappij, circulariteit en milieu. Bij deze oplossingen gaat het om:

We hebben dringend behoefte aan complexe transitieprocessen om een circulair en hulpbronnenefficiënt voedselsysteem te garanderen, dat voorziet in het gezonde voedsel dat miljarden mensen nodig hebben.
Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur

Showcases

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan