Duurzame landbouwproductiesystemen

Wageningen Environmental Research verzamelt en verspreidt informatie die onze partners en klanten in staat stelt beleid op te stellen, te monitoren en te evalueren op verschillende niveaus, specifiek gericht op het Duurzame Ontwikkelingsdoel 2: Geen Honger.