Wateronderzoeksfaciliteiten en waterkwaliteits-, waterkwantiteits- en ecologische modellen

Wateronderzoeksfaciliteiten en waterkwaliteits-, waterkwantiteits- en ecologische modellen

Wageningen University & Research biedt zeer gespecialiseerde unieke wateronderzoeksfaciliteiten en ontwikkelt, onderhoudt en exploiteert modellen voor onze cliënten, ons eigen onderzoek en voor onderwijsdoeleinden.

Wateronderzoeksfaciliteiten

Wageningen University & Research biedt zeer gespecialiseerde en unieke wateronderzoeksfaciliteiten die worden ondersteund door meerdere laboratoria. De faciliteiten voorzien in uitstekend en gespecialiseerd wetenschappelijk, toegepast en contractonderzoek voor bedrijven en overheidsinstanties. Daarnaast krijgen studenten de gelegenheid kennis te maken en ervaring op te doen met onderzoek met behulp van unieke apparatuur.

Enkele van de unieke faciliteiten in Wageningen zijn:

ModuTech: een experimentele onderzoeksfaciliteit voor water, hernieuwbare energie en recyclebare materialen. Onderzoekers en studenten gebruiken de reactoren van het laboratorium om onderzoek te doen naar afvalwaterzuivering en biomassa.

Kraijenhoff van de Leur Laboratory for Water and Sediment Dynamics: experimenteel onderzoek dat zich richt op morfologische reacties op kanaalstroming en oppervlakteafwatering. De huidige onderzoeksthema's omvatten stroomherstel, geulerosie en zijkanalen die worden gecreëerd door langsdammen. Het Kraijenhoff van de Leur Laboratorium is opgericht in 1973 en vernieuwd en verhuisd naar Wageningen Campus in 2010.

Sinderhoeve: Een experimenteel veldstation met experimentele sloten, proefvijvers, laboratoria (het 'Sinderhuis') en zeven hectare bouwland. Focus: aquatisch en terrestisch onderzoek naar het gedrag en de effecten van chemische stoffen in het milieu evenals meer fundamentele ecologische onderzoeksvragen. Sinds 2004 is de Sinderhoeve in overeenstemming met de OESO-beginselen van Good Laboratory Practice (GLP).

Laboratory for Environmental Risk Assessment (ERA Lab): Laboratorium onder GLP-conformiteit verbonden met de Sinderhoeve, uitgerust voor chemische analyse ter ondersteuning van ecotoxicologisch onderzoek.

Modellen voor waterkwaliteit, -kwantiteit en ecologische modellen

Wageningen University & Research ontwikkelt, onderhoudt en exploiteert modellen voor onze cliënten, ons eigen onderzoek en voor onderwijsdoeleinden. Onze modellen zijn van hoge kwaliteit, gewaarborgd door een proces van voortdurende verbeteringen en een aantoonbare productkwaliteit. Sommige van onze modellen zijn wettelijke modellen en worden gebruikt bij officiële onderzoeks-, monitoring- en (ex-ante) evaluatieprocessen.

Binnen het waterdomein staan we specifiek bekend om het modelleren van bodemfysica en -processen, inclusief water, in de onverzadigde zone. Onze modellen bestrijken alle ruimtelijke en temporele schalen, inclusief gedetailleerde modellering op veldniveau en kleine tijdschalen.

We investeren in de mogelijkheid om onze eigen modellen en modellen van onze partners te combineren of te verbinden tot een reeks modellen. Zo namen we het initiatief om hydrologische modellen te combineren tot een uitgebreide set van gegevens en modellen: het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.

Voorbeelden van beschikbare modellen*:

* Sommige modellen hebben geen link naar een webpagina. Neem voor deze modellen contact op met onze programmaleider.