Water en landbouw

Water is een van de belangrijkste productiefactoren voor de landbouw. Voor optimale voedselproductie is goed waterbeheer daarom essentieel. Ons onderzoek naar agrarisch waterbeheer omvat waterbeschikbaarheid, duurzaamheid, irrigatie, drainage, afspoeling van nutriënten, bodemeigenschappen, en de interactie tussen water, voedselproductie, energie en ecosystemen (water nexus).

  • Water en landbouw

Water is nodig voor landbouwproductie, maar andersom heeft landbouw belangrijke gevolgen voor de waterbalans en de waterkwaliteit. In het programma Duurzaam waterbeheer beschikt Wageningen University & Research over de kennis en expertise van een breed samengestelde groep onderzoekers met ervaring in efficiënt watergebruik, bescherming van waterkwaliteit en ruimtelijke afstemming van watergebruik.

Het klinkt cliché, maar landbouw is wel de grootste waterverbruiker ter wereld
Ab Veldhuizen

Kennis voor problemen rond water en voedselproductie

Wereldwijd is er onvoldoende schoon water voor voedselproductie, waterwinning en behoud van biodiversiteit. Zelfs in het relatief natte Nederland kampen we periodiek met droogteschade. Dit probleem wordt erger door klimaatverandering. Het weer zal worden gekenmerkt door perioden met ernstiger droogte en daarnaast juist perioden met wateroverlast. De waterkwaliteit wordt bedreigd door intensief grondgebruik en de productie van afvalwater. We staan dus voor een grote uitdaging om met deze veranderingen om te gaan en er samen voor te zorgen dat het watersysteem blijft functioneren voor voedselproductie, drinkwaterwinning, veilig werken, wonen en recreëren en handhaving van biodiversiteit. Het is onze missie om hier met onze kennis aan bij te dragen.

  • Wij brengen verschillende expertises bij elkaar voor een integraal beeld en advies.
  • Multiple scales: niet alleen kijken naar een perceel, maar ook naar de regionale context en de samenhang van factoren in het gebied.
  • We beschikken over uitgebreide tools en modellen die op verschillende schaalniveaus de waterkwaliteit, -kwantiteit, beschikbaarheid en capaciteit kunnen meten en berekenen.

Showcase