Water en landschap

Water is steeds vaker het leidende principe voor de inrichting van het landschap. Wageningen Environmental Research onderzoekt en biedt perspectief vanuit een integrale visie, vanuit de natuurlijke kracht van het water en het systeem daaromheen. Dit vergt een intensieve samenwerking en interactie tussen mensen en vakgebieden. Het gaat er immers om mensen te inspireren, voortdurend nieuwe verbanden te ontdekken en opgaven en kansen te identificeren.

  • Water en landschap

Water is een drijvende kracht in de structuur van onze leefomgeving. Het is de belangrijkste vormer van landschap. In het programma Duurzaam Waterbeheer zetten we onze kennis over de functies en karakteristieken van water in voor groene ('nature-based') oplossingen. Die helpen om onze watersystemen en leefomgeving veerkrachtig en toekomstbestendig te maken en zo de functies te behouden. Duurzaam landgebruik dient het watersysteem te volgen. Het streven naar een zo natuurlijk mogelijk watersysteem (inclusief bodems) is de beste manier om veerkracht te bereiken.

Landschappen over de hele wereld zijn eigenlijk waterlandschappen
Marjolein Sterk

Hoe kan de natuur helpen?

Nature-based solutions zijn bij Wageningen Environmental Research altijd het uitgangspunt: hoe kan de natuur helpen bij een maatschappelijk probleem, waarbij de natuur profiteert? Welke meerwaarde kan water de maatschappij bieden? Water heeft een eigen wil, die gebruikt kan worden om landschap vorm te geven. Een voorbeeld daarvan is ‘Ruimte voor de rivier’, waarbij het verbeteren van de hoogwaterveiligheid en de kwaliteit van het landschap samengaan.  

  • In ons onderzoek streven we naar integrale en op de natuur gebaseerde oplossingen (nature-based solutions)
  • Wij bieden innovaties in landgebruik, waterlandschappen en ecosystemen
  • Daarbij werken we aan optimalisatie van ecosysteemdiensten (diensten die geleverd worden door de natuur aan de maatschappij, zoals verkoeling, schoon drinkwater, recreatie, etc.)

Showcases

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan