Water en samenleving

Water speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Zonder water zouden mensen niet kunnen bestaan. Water vormt ons landschap en is essentieel voor de productie van gewassen. Maar waar verschillende gebruikers en doelen samenkomen, is water ook een bron van conflicten en ongelijkheid. Hoe wij omgaan met water en de bestuurskundige, juridische en sociologische aspecten daarvan, is een onderwerp dat centraal staat bij waterbeheer. Ons wateronderzoek gaat verder dan technocratisch denken; hoe zorgen we voor een optimale kennisdeling en open inspraak voor alle betrokken partijen?

  • Water en samenleving

Maatschappelijke watervraagstukken

In India protesteerden mensen tegen de Warma-dam; die protestbeweging is getransformeerd in een organisatie voor lokaal water- en landbeheer. In Myanmar wordt samen gezocht naar alternatieven voor dammen, die dankzij natuur en toerisme net zo veel kunnen opleveren als waterkrachtcentrales. In Nederland willen bewoners langs de rivieren graag inspraak om hun zorgen te uiten over bomenkap en het rechttrekken van waterlopen. In Colombia worden seizoensgebonden drooggevallen gebieden ingedijkt door boeren, waardoor vissersgemeenschappen hun bestaanszekerheid verliezen.

Waterbeheer gaat over de visie van mensen op mens en natuur
Jeroen Vos

Beweegredenen en impact

Het is helder dat water governance een sectoroverschrijdend onderwerp is. Of het nu over landschap gaat, over waterkwaliteit of over voedselproductie, er worden overal besluiten genomen op meerdere niveaus. Elk besluit gaat over economische waarde, sociale waarde, bestuurlijke handhaving, legale onderbouwing en politieke overwegingen. Goed waterbeheer is daarom niet alleen het bedenken van oplossingen of modellen, maar vooral ook het begrijpen van beweegredenen en rekening houden met de impact van beslissingen in de praktijk. Ook houdt een waterproject of -onderzoek niet op bij het aanleggen van infrastructuur zoals dijken of dammen, een hydrologisch model, of aanbevelingen over een beleidsplan; hoe een plan wordt opgepakt en wat de resultaten zijn, is minstens zo belangrijk.

  • Ons netwerk en onze ervaring met groot- en kleinschalige waterprojecten maakt dat we een verbinder en facilitator kunnen zijn tussen verschillende partijen en schaalniveaus
  • Wij werken binnen Wageningen University & Research samen met ecologen, hydrologen, bestuurskundigen, sociologen en juridisch experts
  • Studenten van WUR kunnen u helpen in hun stage of afstudeerproject.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan