Energielandschappen

Om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken, moeten we ons gebruik van niet-fossiele energiebronnen vergroten. Deze omvatten zonne- en windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld op basis van biomassa. Hoe om te gaan met het plannen en implementeren van de energietransitie is het onderwerp van veel publiek debat: waar moeten zonne- en windparken zich bevinden? Wat zijn de effecten van deze energieparken op biodiversiteit? Wageningen Environmental Research combineert wetenschappelijke kennis over hernieuwbare energie met expertise op het gebied van ruimtelijke ordening om stakeholders ondersteuning te bieden bij het implementeren van maatregelen voor de energietransitie.

  • foto windmolens.png

Nu overheden en industrie hun zoektocht vergroten naar koolstofarme energiebronnen om klimaatverandering tegen te gaan, doet Wageningen Environmental Research kwalitatief onderzoek naar de implicaties van grootschalige introductie van hernieuwbare energiebronnen.

Download ons werkdocument

Ruimtelijke planning

In Europa, waar de bevolkingsdichtheid hoog is en waar landschappen en hun gebruik variëren binnen relatief kleine gebieden, vereist de introductie van grote zonne- en windparken zorgvuldige ruimtelijke planning om politieke en maatschappelijke steun te krijgen. Wageningen Environmental Research heeft een Research through Design-studie uitgevoerd die onderzoekt hoe op landschap gebaseerde ontwerpprincipes kunnen worden toegepast om de transitie naar duurzaam energiegebruik in Nederland en Duitsland te ondersteunen.

Neem contact op voor inzicht in:

  • Kwalitatieve landschapsstructuuranalyse (QLSA)
  • Energielandschappen: zonnevelden en windparken
  • Biobased klimaatoplossingen
  • Kwaliteit van leven in stedelijke en landelijke woonomgevingen

Effecten op de natuur

We doen ook onderzoek naar de mogelijke effecten van energieparken op de natuur, bijvoorbeeld hoe windturbines de vogelstand beïnvloeden.

Neem contact op voor inzicht in:

  • Effecten van hernieuwbare energiebronnen op biodiversiteit
  • Effecten van windparken en zonnevelden op vogels, vleermuizen en andere diersoorten

Brede samenwerking in technologie en governance

We werken samen met andere Wageningen University & Research-groepen om expertise op te bouwen over technologische energie-innovaties en governance-aspecten van de energietransitie.

Neem contact op voor inzicht in:

  • Energiegewassen
  • Technisch energieonderzoek

Voor meer informatie, kijk op