Klimaatinformatie voor investeerders

Bedrijven en overheden zijn zich steeds meer bewust van hoe kwetsbaar onze economieën zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. De financiële sector moet rekening houden met klimaatrisico's om kansen te identificeren om de financiële impact van klimaatverandering te verminderen. Klimaatinformatiediensten bieden verbeterde indicatoren en statistieken om investeerders te helpen bij het beter beheersen van fysieke klimaatrisico's. Wageningen Environmental Research biedt gebruikersgedreven klimaatdiensten voor bewustwording, risico- en kansenbeoordeling, en vult klimaatinformatie aan met kennis over aanpassingsstrategieën voor bedrijven. De kern van onze kennis ligt in de agro-food en financiële sector.

  • Klimaatinformatie voor investeerders

Klimaatverandering brengt tal van bedreigingen voor de financiële en businessgemeenschap met zich mee. Meest in het oog springend is de dreiging van fysieke schade aan gebouwen en materieel. Daarnaast wordt investeren in fossiele energie steeds onaantrekkelijker naarmate we overstappen naar een klimaatneutrale economie. Veel van de informatie over klimaatrisicobeoordelingen is nog niet beschikbaar in een vorm die bruikbaar is voor investeerders.

Klimaatinformatie toegankelijk voor bedrijfsleven en financiële sector

Wageningen Environmental Research ontwikkelt gebruiksvriendelijke manieren voor toegang tot informatie over fysieke klimaatrisico's zoals hitte, droogte, extreme regenval en overstromingen, die toenemend schade veroorzaken. Deze informatie kan investeerders helpen om duurzame investeringskeuzes te maken, wat resulteert in meer investeringen in een koolstofarme, klimaatbestendige infrastructuur.