Natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie

Klimaatverandering zorgt voor enorme milieu-uitdagingen. We moeten de effecten van overstromingen en droogte verminderen en tegelijkertijd voldoende voedsel produceren en de biodiversiteit bewaken. Door gebruik te maken van natuurlijke processen in het landschap kunnen we toekomstbestendige oplossingen voor deze uitdagingen bedenken. Dit zorgt voor toegevoegde economische waarde en draagt bij aan de verbetering van de biodiversiteit en het welzijn van de mens. Natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie zijn veel meer dan afzonderlijke oplossingen voor afzonderlijke problemen.

 • Climate_adaptation_shutterstock_512158960.jpg

Natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie vormen een gouden kans. Door ons begrip van de natuur en natuurlijke processen te vergroten, kunnen we werken met water en natuur om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Het resultaat is kosteneffectieve oplossingen op langere termijn die de klimaatbestendigheid vergroten en de samenleving als geheel ten goede komen.

Partner van overheden

Wageningen Environmental Research werkt samen met lokale, regionale en nationale overheden om de effecten van klimaatverandering te onderzoeken en te beoordelen en om op de natuur gebaseerde oplossingen te creƫren.

 • Effectstudies: wat zijn de effecten van klimaatverandering op functies zoals landbouw, natuur, watervoorziening en waterzekerheid?
 • Het ontwerpen van oplossingen voor adaptatie aan klimaatverandering
 • Scenariostudies: de effecten van verschillende oplossingsscenario's schetsen
 • Monitoring: het volgen van de effecten van klimaatverandering of adaptatiemaatregelen in het veld
 • Evaluatie: voldoen de maatregelen aan het aanpassingsdoel?

Adaptief waterbeheer

 • Meer ruimte maken voor water, door zijkanalen te graven in uiterwaarden van rivieren
 • Groene wateropslag in en rond steden
 • Verbeterde waterbeschermingsmaatregelen voor landbouw en natuur
 • Natuurlijke vooroeverbeschermingsmaatregelen om de waterveiligheid te verhogen

Klimaatrobuuste natuur

 • Natuurgebieden koppelen om hun klimaatrobuustheid te vergroten
 • Het herstellen van stroomsystemen als onderdeel van habitatrestauratie