Natuurlijke oplossingen voor klimaatmitigatie

Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken, moeten we meer manieren bedenken om de effecten van klimaatverandering te verzachten. Broeikasgasemissies moeten worden verminderd, bijvoorbeeld door productieprocessen aan te passen, de koolstofopslagcapaciteit te vergroten en biobased energie en producten te promoten. Het begrijpen van de natuur en natuurlijke processen is een belangrijk uitgangspunt en Wageningen Environmental Research is een rijke bron van kennis en expertise over mitigatiemaatregelen gebaseerd op de natuur.

 • climate_mitigation_forest_shutterstock_639949456.jpg

Op de natuur gebaseerde mitigatie-oplossingen helpen niet alleen om de uitstoot van broeikasgassen met een derde te verminderen, ze verbeteren ook de bodem-, lucht- en waterkwaliteit en verhogen de biodiversiteit.

Partner van agrifoodbedrijven

De landbouwsector is verantwoordelijk voor meer dan 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Wageningen Environmental Research werkt samen met agrifoodbedrijven om manieren te ontwikkelen om energie-, nutriĆ«nten- en watercycli te sluiten. Bijvoorbeeld door het bevorderen van bodemvriendelijke ploegen en het verwerken van gewasresten terug in de bodem, het produceren van meststof uit landbouwafval en het verminderen van de hoeveelheid water die nodig is voor de productie van gewassen.

Neem contact op voor inzicht in:

 • Bodem- en waterbeheer
 • Mest / kunstmestbeheer en -toepassing
 • Beheer van akkers
 • Beheer van grasland
 • Landbouw op veengebied

Biobased alternatieven voor fossiele brandstoffen

Terwijl de landbouwemissies afnemen, neemt het gebruik van fossiele brandstoffen door industrie en consumenten nog steeds toe. We doen onderzoek naar biobased materialen en vezels voor de bouw en biobased alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Neem contact op voor inzicht in:

 • Biobased oplossingen voor energie
 • Biobased producten voor de bouw
 • Biobased alternatieven voor fossiele brandstof

Afvang en opslag van koolstof

Een veelbelovende manier om de effecten van fossiele brandstofuitstoot te beperken is het vergroten van de koolstofafvang en -opslag, bijvoorbeeld in de bodem en bossen. We hebben een aanpak ontwikkeld voor klimaatvriendelijke bosbouw die gebruik maakt van specifieke regionale kenmerken om de rol van bossen in de broeikasgasbalans te verbeteren. 

Neem contact op voor inzicht in:

 • Klimaatslim bosbeheer
 • Agroforestry
 • Koolstofafbraak en -opslag in de bodem

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan