Internationale rapportages bosinventarisatie

De NBI7 zal een belangrijke databron zijn voor de volgende internationale rapportages:

  1. VN Klimaatverdrag / Kyoto protocol. Alle landen die het Kyoto Protocol geratificeerd hebben moeten elk jaar een National Inventory Report (NIR) aanleveren. Data uit de bosinventarisaties die hiervoor gebruikt worden zijn de diameter- en hoogtemetingen (hieruit wordt de voorraad koolstof geschat door middel van zogenaamde biomassa expansiefactoren) en dikte van de strooisellaag (voor een schatting van de hoeveelheid koolstof in de strooisellaag). Voor meer informatie over de methodes zie het rapport “National System of Greenhouse Gas Reporting for Forest and Nature Areas under UNFCCC in The Netherlands” van Nabuurs et al. (2005) en “Updates of the Dutch National System for greenhouse gas reporting of the LULUCF sector" van Van der Wyngaert et al. (2007).
  2. Forest Resource Assessment (FRA) van de FAO. De FAO publiceert met enige regelmaat rapporten over de toestand van het bos in de wereld, zoals de Global Forest Resources Assessment 2010. De bosinventarisaties leveren hiervoor de basisinformatie (areaal, voorraad, bijgroei, soortensamenstelling, eigendom, koolstof).
  3. Forest Europe (voorheen MCPFE) publiceert met enige regelmaat rapporten over de toestand van het bos in Europa, zoals State of Europe’s Forests 2011). Data wordt tegelijk met die van de FRA verzameld, maar is een stuk uitgebreider (bijvoorbeeld gegevens per leeftijd- en diameterklasse, en per bostype).