Bosreservaten publicaties

Publicaties

Basisrapporten

De uitgangsituatie van de 60 bosreservaten is in principe vastgelegd in een aantal basisrapporten. De basisrapporten hebben betrekking op: algemene basisinformatie (ligging, begrenzing, historie etc.), de bodemgesteldheid, de bosstrucutuur van de kernvlakte, de vegetatie.

Een overzicht van alle basisrapporten staat in het document Basisrapportages Bosreservaten.

Overige rapporten

In een aantal bosreservaten en referentiebossen zijn voor een tweede keer waarnemingen gedaan. De veranderingen in bosstructuur of vegetatie staan beschreven in rapporten over de bosdynamiek. Ook zijn verschillende studies in samenwerking met andere instituten of universiteiten verschenen en zijn er studentenverslagen beschikbaar.

De bosreservaten zijn ook bij uitstek geschikt voor promotieonderzoek.

Alles wat op dit gebied is gepubliceerd staat vermeld in het document Themarapporten en overige publicaties.


Wageningen Environmental Research (Alterra)-rapporten verschenen vanaf 2000 zijn als PDF-file beschikbaar en indien gewenst te downloaden via de website van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Alle rapporten over de bosreservaten zijn digitaal beschikbaar in de Forumbibliotheek van de Wageningen Universiteit.

Publicaties in tijdschriften

Gedurende de looptijd van het bosreservatenonderzoek zijn verschillende artikelen in vaktijdschriften verschenen. Een overzicht van de artikelen is in het document Artikelen Bosreservaten weergegeven.