Een veel voorkomend fenomeen: taksterfte bij beuk (foto: Leen Moraal)

Beukensterfte

Sinds 2000 wordt in onze buurlanden Duitsland en België plaatselijk ernstige taksterfte en boomsterfte bij beuken gesignaleerd. De sterfte zou onder meer ontstaan door het optreden van secundair schadelijke insecten en schimmels.

Deze organismen kunnen verzwakte bomen het loodje laten leggen. In 2002 werd bij Heeze in Noord-Brabant ook een grote sterfteplek gevonden. De laatste jaren is er veel verspreide beukensterfte. Een en ander vormt de aanleiding u te informeren over de achtergronden en symptomen van beukensterfte.