Doel van Insectenweb

Deze site gaat over INSECTENPLAGEN OP BOMEN EN STRUIKEN en is bedoeld om groenbeheerders en andere belangstellenden achtergrondinformatie te geven. Insectenweb geeft informatie over insectenplagen en over de eventuele gevolgen van een plaag voor een boom of een heel bos.

Belang

Van 1946 - 2011 verzamelde Wageningen Environmental Research samen met een landelijk netwerk van waarnemers (veelal beheerders), elk jaar gegevens over insectenplagen op bomen en struiken in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Insectenplagen kunnen indicatoren zijn voor stressfactoren zoals klimaatverandering. Met onze opgebouwde database van ruim 65 jaar kunnen we terugkijken in de tijd. Er zijn al veel verschuivingen van inheemse plagen opgetreden. Daarnaast vergroot een toenemende wereldhandel de kansen op een ongewilde verspreiding van exotische plaaginsecten, invasieve soorten, van het ene continent naar het andere. Sommige soorten kunnen zeer schadelijk omdat ze hier meestal geen natuurlijke vijanden hebben. Een tijdige onderkenning is dan belangrijk om een eventuele eliminatie in het beginstadium mogelijk te maken.

Helaas, het project is gestopt

In 2011 is er al eens sprake van geweest dat het project "Jaarlijkse monitoring van insectenplagen op bomen en struiken sinds 1946" door Wageningen Environmental Research zou worden beƫindigd vanwege gebrek aan financiering door het toenmalige ministerie van EL&I. Na een motie van de Tweede Kamer werd alsnog budget beschikbaar gesteld voor 2011 en 2012, maar verdere financiering wordt niet langer door het ministerie van EZ verzorgd, omdat de taak voor monitoring bij provincies is komen te liggen. Dit betekent dat Wageningen Environmental Research is gestopt met dit vroegmeldsysteem en niet langer de vinger aan de pols kan houden ten aanzien van het voorkomen van (nieuwe) insectensoorten. Ook zal de achterliggende unieke database met gegevens vanaf 1946 niet langer worden bijgehouden en zullen de jaarlijkse overzichtsartikelen in "Vakblad Bos Natuur Landschap" en "Tuin en Landschap" niet langer worden uitgebracht. Ook deze website zal niet meer van updates worden voorzien.