Herkennen van insectenplagen

De determinatie van insecten of hun aantastingsbeelden is niet altijd eenvoudig. Op deze site geven we een aantal suggesties van boeken die u meer inzicht kunnen geven.

Voor een snelle screening kunt u de overzichten (tabellen) met plaaginsecten op loof- en naaldbomen bekijken. Maar eigenlijk zijn veel boeken overbodig geworden met de introductie van de Nederlandstalige cd-rom Tree Doctor.

CD-ROM

De TREE DOCTOR maakt veel boeken overbodig. Dit systeem stelt u in staat om snel een diagnose stellen.

Tree Doctor bevat van 196 boomsoorten gegevens over alle mogelijke aantastingen, waaronder insectenvraat (242 soorten), infectieziekten (112) en diverse abiotische problemen zoals bodemzuurstofgebrek, zoutschade, herbicidenschade en vorstschade. Alle waarneembare symptomen kunnen op het scherm bekeken worden. Alle ziekten en plagen zijn voorzien van uitgebreide beschrijvingen van de soort, de levenswijze, de mate van schadelijkheid en indien relevant de bestrijdingsmogelijkheden. Naast dit databestand zijn er ook gegevens opgenomen over de gebruikswaarde van bomen, alsmede een verklarende woordenlijst, een bibliografie en een zoekfunctie. Het gaat hier niet om zomaar een cd, het betreft een uniek en bijzonder product dat alleen door een meerjarig Europees samenwerkingsverband kon ontstaan. De cd is viertalig, waaronder Nederlands. De cd-rom is bedoeld voor gebruik op een pc en kan niet op een netwerk geïnstaleerd worden.

Met een uitgekiend stappenplan kan je heel snel een ziekte of aantasting determineren. Het bladeren in een boek op zoek naar een diagnose is vaak heel frustrerend. Op de cd-rom kies je de boomsoort waar het om gaat, en vervolgens kun je door te klikken op plaatjes zelf heel gemakkelijk een diagnose stellen. De eerste keus die je krijgt, is die tussen aantasting op het blad, de stam, de takken, jonge scheuten en de wortels of wortelhals. Als je bijvoorbeeld op het blad klikt, dan krijg je kleurenafbeeldingen van de diverse voor die boomsoort specifieke bladaantastingen te zien, bijvoorbeeld bruine bladranden, omgekruld blad, aangevreten blad of verkleurd blad. Door op een van die plaatjes te klikken krijg je de mogelijke veroorzaker daarvan te zien, bijvoorbeeld een insect of een schimmel. Vervolgens geeft het systeem alle bijzonderheden van dat insect of die schimmel, zoals waardplanten, aantastingsbeeld en zelfs mogelijke verwarringen met andere aantastingen. Zo kun je zelf controleren of de gestelde diagnose inderdaad de juiste is. Als bestrijding mogelijk of zinvol is, dan geeft het systeem daar informatie over.

De CD-ROM bestellen kan door €75,- over te maken op IBAN is NL83RABO0367054612 t.n.v. Wageningen Environmental Research, onder vermelding van Tree Doctor, of telefonisch via Leona van Eck, telefoonnummer 0317-486560.

Boeken

Boeken voor het herkennen van insecten en plagen

BOSBESCHERMING

Diverse auteurs, 1982. Pudoc, Wageningen; ISBN 9022007723. Dit boek behandelt behalve ziekten en plagen in bossen ook beschadigingen door weersinvloeden en gebreksverschijnselen etc. De 235 foto's zijn zwart-wit, maar de teksten zijn erg duidelijk. Het boek kost ca. € 23,00

KERFE DES WALDES

Amann, G., 1995. Neumann, Melsungen; ISBN 389440194; 700 afbeeldingen (waarvan 600 in kleur) van insecten en hun aantastingsbeelden in het bos; prijs ca. € 32,=

TASCHENBUCH DER WALDINSEKTEN

Brauns, A., 1991; Fischer Stuttgart; ISBN 3437306138; 1056 afbeeldingen (waarvan 234 in kleur) over schadelijke en nuttige (dood hout) insecten; prijs ca. € 50,= 

COLOUR ATLAS OF PESTS OF ORNAMENTAL TREES, SHRUBS AND FLOWERS

Alford, D.V., 1991. Wolfe Publishing Ltd, London; ISBN 0723416435; Een prachtig en waardevol boek over insectenplagen op bomen, struiken en planten in het stedelijk groen. Veel van de besproken insecten komen echter ook in bossen voor en daarom is dit boek een aanrader voor iedere geïnteresseerde. De korte beschrijvingen per insect gaan altijd vergezeld van prachtige en duidelijke kleurenfoto's. 1.059 afbeeldingen in kleur, prijs ca. € 160,=

FARBATLAS GEHÖLZKRANKHEITEN

Nienhaus et al. 1996. Eugen-Ulmer; Stuttgart; ISBN  3-8001-4122-1;  429 kleurenfoto's van ziekten en insecten bij struiken en parkbomen; prijs ca. € 25,50

STADSBOMEN VADEMECUM 3C: Ziekten en aantastingen

G.J. van Prooijen en H. Kroon, full colour, 384 pagina’s ISBN: 978-90-74481-31-1 - Prijs: € 55,-  Online te bestellen via www.ipcgroen.nl of via IPC Groene Ruimte BV, Postbus 393, 6800 AJ Arnhem,

THE COLOUR IDENTIFICATION GUIDE TO CATERPILLARS OF THE BRITISH ISLES

Porter, J., 1997. Viking, London; ISBN  0-670-87509-0; Een echt rupsenboek; 277 pagina's, 850 kleurenfoto's, prijs ca. € 65,=

THIEME'S NIEUWE INSECTENGIDS

Chinery, M., 1996, Thieme, Zutphen; ISBN 9052101019; Een bijzonder aardig boek om kennis te maken met verschillende insectengroepen; 1000 afbeeldingen in kleur, prijs ca. € 24,50

DIE SCHÖNSTEN RAUPEN

Sauer, F., 1992, Sauers Naturführer; Fauna Verlag, Karlsfeld;

ISBN 3-923010-19-2; 1000 kleurenfoto's van rupsen; prijs ca. € 24,50

Boeken voor het herkennen van boomziekten

Onderstaande boeken kunnen behulpzaam zijn bij het herkennen van ziekten en plagen op bomen en struiken. Van sommige boeken is het onduidelijk of ze nog in de handel zijn. Moeilijk verkrijgbare boeken kunt u mogelijk bestellen bij uw eigen boekhandel, via een internetboekhandel of via Marktplaats.nl.

BOSBESCHERMING

Zie bij insectenplagen

FARBATLAS GEHÖLZKRANKHEITEN

Zie bij insectenplagen

FARBATLAS WALDSCHÄDEN: DIAGNOSE VON BAUMKRANKHEITEN

Hartman et al. 1995.  Eugen-Ulmer, Stuttgart, ISBN 3800133512, 517 kleurenfoto's van luchtverontreiniging, ziekten, insectenplagen en gebreksverschijnselen in bossen; prijs ca. € 30,=

STADSBOMEN VADEMECUM 3C: Ziekten en aantastingen

G.J. van Prooijen en H. Kroon, full colour, 384 pagina’s ISBN: 978-90-74481-31-1 - Prijs: € 55,-  Te bestellen via www.ipcgroen.nl of via IPC Groene Ruimte BV, Postbus 393, 6800 AJ Arnhem.