Herkennen van insectenplagen

De determinatie van insecten of hun aantastingsbeelden is niet altijd eenvoudig. Op deze site geven we een aantal suggesties van boeken die u meer inzicht kunnen geven.

Voor een snelle screening kunt u de overzichten (tabellen) met plaaginsecten op loof- en naaldbomen bekijken. Maar eigenlijk zijn veel boeken overbodig geworden met de introductie van de Nederlandstalige cd-rom Tree Doctor.