Boeken voor het herkennen van boomziekten

Onderstaande boeken kunnen zeer behulpzaam zijn bij het herkennen van ziekten en plagen op bomen en struiken. Van sommige boeken is het onduidelijk of ze nog in de handel zijn. Moeilijk te verkrijgen boeken kunt u mogelijk bestellen bij uw eigen boekhandel, via een internetboekhandel of via www.marktplaats.nl

BOSBESCHERMING

Zie bij insectenplagen

FARBATLAS GEHÖLZKRANKHEITEN

Zie bij insectenplagen

FARBATLAS WALDSCHÄDEN: DIAGNOSE VON BAUMKRANKHEITEN

Hartman et al. 1995.  Eugen-Ulmer, Stuttgart, ISBN 3800133512,
517 kleurenfoto's van luchtverontreiniging, ziekten, insectenplagen en gebreksverschijnselen in bossen; prijs ca. € 30,=

STADSBOMEN VADEMECUM 3C: Ziekten en aantastingen

G.J. van Prooijen en H. Kroon, full colour, 384 pagina’s
ISBN: 978-90-74481-31-1 - Prijs: € 55,-  Te bestellen via www.ipcgroen.nl of via IPC Groene Ruimte BV, Postbus 393, 6800 AJ Arnhem,