Cd-rom Tree Doctor

Met de komst van de cd-rom TREE DOCTOR zijn veel boeken overbodig geworden. Een ingenieus maar simpel diagnosesysteem stelt u in staat om snel een diagnose stellen.

treedoctor1.jpg

Tree Doctor bevat van 196 boomsoorten gegevens over alle mogelijke aantastingen, waaronder insectenvraat (242 soorten), infectieziekten (112) en diverse abiotische problemen zoals bodemzuurstofgebrek, zoutschade, herbicidenschade en vorstschade. Alle waarneembare symptomen kunnen op het scherm bekeken worden. Alle ziekten en plagen zijn voorzien van uitgebreide beschrijvingen van de soort, de levenswijze, de mate van schadelijkheid en, indien relevant, de bestrijdingsmogelijkheden. Naast dit databestand zijn er ook gegevens opgenomen over de gebruikswaarde van bomen, alsmede een verklarende woordenlijst, een bibliografie en een zoekfunctie. Het gaat hier niet om zomaar een cd, het betreft een uniek en bijzonder product dat alleen door een meerjarig Europees samenwerkingsverband kon ontstaan. De cd is viertalig, waaronder Nederlands. De cd-rom is bedoeld voor gebruik op een pc en kan niet op een netwerk geïnstaleerd worden.

Met een uitgekiend stappenplan kan je heel snel een ziekte of aantasting determineren. Het bladeren in een boek op zoek naar een diagnose is vaak heel frustrerend. Op de cd-rom kies je de boomsoort waar het om gaat, en vervolgens kun je door te klikken op plaatjes zelf heel gemakkelijk een diagnose stellen. De eerste keus die je krijgt, is die tussen aantasting op het blad, de stam, de takken, jonge scheuten en de wortels of wortelhals. Als je bijvoorbeeld op het blad klikt, dan krijg je kleurenafbeeldingen van de diverse voor die boomsoort specifieke bladaantastingen te zien, bijvoorbeeld bruine bladranden, omgekruld blad, aangevreten blad of verkleurd blad. Door op een van die plaatjes te klikken krijg je de mogelijke veroorzaker daarvan te zien, bijvoorbeeld een insect of een schimmel. Vervolgens geeft het systeem alle bijzonderheden van dat insect of die schimmel, zoals waardplanten, aantastingsbeeld en zelfs mogelijke verwarringen met andere aantastingen. Zo kun je zelf controleren of de gestelde diagnose inderdaad de juiste is. Als bestrijding mogelijk of zinvol is, dan geeft het systeem daar informatie over.

Tree Doctor is te gebruiken op Windows 7 en 8. Bestelling kan door €75,- over te maken op IBAN is NL83RABO0367054612 t.n.v. Alterra Wageningen, onder vermelding van Tree Doctor, of telefonisch via Leona van Eck, telefoonnummer 0317-486560.