Klimaatverandering geeft verschuivingen insectenplagen

Klimaatverandering geeft verschuivingen insectenplagen

Door het warmer worden van het klimaat hebben we in toenemende mate te maken met nieuwe soorten die zich vanuit het zuiden van Europa noordwaarts verplaatsen.

Ook door de globalisering, door een enorm toegenomen wereldhandel, kunnen zich steeds meer insectensoorten in onze streken vestigen, vaak geholpen door de veranderde klimaatsomstandigheden.