Links Insectenweb

Links Insectenweb

Wageningen Environmental Research

Hét kennisinstituut voor de Groene Ruimte. Veel informatie over onderzoeksprojecten en rapportages. 

Bosschap

Diverse commissies en werkgroepen vormen de inhoudelijke basis van het Bosschap. De commissie Bosbescherming signaleert ontwikkelingen van ziekten en plagen in het buitengebied en adviseert het bestuur van het Bosschap over te voeren beleid, regelgeving, onderzoek en voorlichting (zie ook: Commissie Plant en Plagen Bosschap).

Team Invasieve Exoten

(TIE) van de nieuwe Voedsel Waren Autoriteit (NVWA) ondersteunt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) bij de uitvoering van het exotenbeleid. Het team richt zich vooral op exoten die schadelijk zijn voor de natuur, maar heeft ook oog voor schade aan de volksgezondheid, economie en veiligheid. 

KAD

Voor diagnostiek en bestrijding van dierplagen in en rond het huis (mieren, muizen etc)

Natuurkalender

Een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Men kijkt naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.

Insectenstartpagina

Geeft een overzicht van veel websites over insecten.

NEV - De Nederlandse Entomologische Vereniging

Sinds 1845 - Is het  platform voor iedereeen met belangstelling voor insecten, spinachtigen of duizend- en miljoenpoten. Ruim 600 liefhebbers en beroepsentomologenverzamelaars, bestrijders én beschermers van insecten zijn lid. De vereniging stimuleert de studie van insecten door het bieden van faciliteiten als een bibliotheek, software en publicatiemogelijkheden in diverse tijdschriften en draagt bij aan natuurbescherming door het signaleren van bedreigingen en het stimuleren van inventarisaties.

Tuin en Landschap

Vakblad voor groenbeheerders van stedelijk en landschappelijk groen.

Vakblad Bos Natuur en Landschap

Vakblad voor bos- en natuurbeheerders. Veel artikelen van het Vakblad zijn met pdf-bestanden toegankelijk gemaakt. Via “Archief” kunt u  op meerdere manieren zoeken. Ook de voorlopers, Vakblad natuurbeheer en het Nederlandse Bosbouw Tijdschrift, zijn in de database opgenomen.