Netwerk ontdekt eerste aantasting Aziatische boktor in Nederland

Het Alterra-netwerk van beheerders heeft weer eens zijn nut bewezen bij het ontdekken van een nieuwe schadelijke invasieve soort. Boomverzorgers die in opdracht van de gemeente Almere op het bedrijventerrein De Vaart, esdoorns aan het opsnoeien waren, vonden merkwaardige gaten en woekeringen in de stam die niet meteen konden worden thuisgebracht. De foto hieronder werd voor identificatie naar Alterra gestuurd.

Het bleek te gaan om de eerste aantasting van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis in Nederland – niet te verwarren met eerder gevonden aantastingen van de Oost-Aziatische boktor Anoplophora chinensis in o.a. Boskoop. De melding werd direct doorgestuurd naar de nVWA omdat deze dienst verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen bij schadelijke quarantaine-organismen. De vondst is aanleiding geweest om de besmette bomen en alle bomen en struiken in een straal van 100 meter rond de besmette bomen te verwijderen. Tien bomen bleken symptomen en/of levende stadia van de Aziatische boktor te bevatten. In totaal zijn 11 kevers (waarvan 9 dood) en 7 levende larven en meer dan 60 uitvlieggaten gevonden. In een straal van 1.000 meter rond de besmette bomen zijn alle bomen (meer dan 5.500) met behulp van hoogwerkers en boomklimmers geïnspecteerd. Hierbij zijn geen boktorren gevonden. Verpakkingshout uit Azië is de vermoedelijke besmettingsbron en daarom is al het verpakkingshout op het industrieterrein geïnspecteerd, zonder verdere symptomen aan te treffen.

Een volwassen kever.
Een volwassen kever.
Een larve van de Aziatische boktor.
Een larve van de Aziatische boktor.

Op grond van dendrochronologisch onderzoek bleken de uitvlieggaten te dateren uit de periode vanaf 2007. Het is dus aannemelijk dat ook in de jaren 2008 en 2009 nog kevers hebben rondgevlogen. Het gebied wordt de komende jaren visueel geïnspecteerd op symptomen van de boktor. Om eventuele verdere verspreiding te voorkomen mag snoeihout in een straal van 500 meter rond de vondst voorlopig uitsluitend met toestemming van de nVWA vervoerd worden. De Oost-Aziatische boktor maakt gangen onderin de stam, de Aziatische boktor huist hoger in de boom. Daardoor valt een besmetting met de Aziatische boktor moeilijker op. De levenscyclus van eitje tot volwassen kever is ongeveer 3 jaar. Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.vwa.nl/aziatischeboktor