Nieuws

4 miljoen euro voor trainingsprogramma nieuwe experts in natuurbranden

Gepubliceerd op
21 juni 2019

De afgelopen twee jaar werden gekenmerkt door dodelijke natuurbranden in Zuid-Europa en een toenemend aantal natuurbranden in noordelijke gebieden. In de toekomst gaan we dit steeds vaker meemaken. De Europese Unie kent daarom 4 miljoen euro toe aan het project PyroLife, waarin een nieuwe generatie experts wordt getraind in integraal management van natuurbranden. De coördinatie komt in handen van Wageningen University & Research.

Door klimaatverandering neemt het risico op natuurbranden toe. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in landen waar natuurbranden tot voor kort nauwelijks voorkwamen, zoals Nederland. De aandacht verschuift van bestrijding en preventie naar ‘een leven met vuur’, waarin gebieden anders ingericht zijn en mensen beter voorbereid zijn op natuurbranden. Het EU-project PyroLife gaat een nieuwe generatie experts trainen in integraal management van natuurbranden.

Poldermodel voor natuurbranden

In het project wordt kennis uit verschillende landen, wetenschappelijke disciplines en praktijk samengebracht. De Zuid-Europese deskundigheid in natuurbranden wordt ingezet om branden in noordelijke gebieden te kunnen voorspellen, terwijl de Noord-Europese inzichten om overstromingen te voorkomen worden toegepast in Zuid-Europa. Dr. Cathelijne Stoof is PyroLife coördinator en gaat het project leiden. “Nederlanders zijn wereldberoemd op het gebied van watermanagement,” legt zij uit. “Door te werken met experts in watermanagement en landschapsarchitecten, gebruiken we deze kennis voor het ontwerpen van veerkrachtige landschappen en het voorbereiden van de maatschappij op het leven met natuurbranden.”

Trainingsprogramma

Het project biedt ruimte aan 15 promovendi. Daarmee is PyroLife het eerste grote en integrale trainingsprogramma van promovendi op natuurbranden wereldwijd. Bij WUR komen er vier promotieplekken vrij, gericht op: de effecten van natuurbranden en as op bodem en waterkwaliteit, het ontwerp van landschappen aangepast op een toenemend risico op natuurbranden, en het toepassen van Nederlandse kennis in watermanagement (preventie en het befaamde poldermodel) op ‘leven met vuur’.

Groot Europees consortium

PyroLife wordt gefinancierd door het prestigieuze Marie-Curie Action, onderdeel van het Europese Horizon2020 programma. WUR gaat een consortium leiden van 10 vooraanstaande Europese Universiteiten en instituten. De 15 promovendi krijgen training van 21 internationale partners, waaronder overheden, brandbestrijding-services, bedrijven en non-profit organisaties. Een overzicht van de partners in het consortium staat hieronder.