Product

Adaptatie-ondersteuningstool

De Adaptation Support Tool (AST) helpt bij het klimaatproof maken van stedelijke omgevingen, gebaseerd op natuurlijke oplossingen. De tool gaat uit van een gezamelijk ontwerpproces en gekwantificeerde output. AST is ontwikkeld om planners, ontwerpers en andere stakeholders te laten uitvinden welke klimaatbestendige oplossingen kunnen werken, kosteneffectief zijn en in een bepaald gebied passen. De tool is al met succes gebruikt door frontrunner-steden in Europa, de VS en Afrika.

Hoe werkt de AST?

De AST is gebaseerd op een grote database met informatie over de prestaties van meer dan 60 natuurgebaseerde en andere oplossingen voor waterkwantiteit (retentiecapaciteit, run-off snelheid), waterkwaliteit, vermindering van hittestress en de kosten van deze interventies. Deze kerncijfers (en de bijbehorende rekenregels) zijn afgeleid van een wetenschappelijke literatuurstudie en best practices.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Welke informatie kan ik hier vinden?

Stakeholders kunnen de AST gebruiken om hun onroerend goed en andere activa te identificeren en vervolgens verschillende groenblauwe maatregelen in het plangebied invoeren en kijken hoe deze het aanpassingsvermogen kunnen verbeteren. De tool toont direct de bijdrage van de verschillende interventies volgens verschillende aanpassingsindicatoren en berekent de kosten. AST biedt antwoorden op vragen als: Wat zijn de voordelen van groene daken, groene muren of zelfs stadsparken in mijn plangebied? Wat zijn de bouw- en onderhoudskosten? Hoe presteren deze op de natuur gebaseerde maatregelen in vergelijking met traditionele civieltechnische maatregelen?

Onze ervaring

Wageningen Environmental Research ontwikkelde de Adaptation Support Tool in nauwe samenwerking met Deltares en Bosch & Slabbers, als onderdeel van het Blue Green Dream project (Climate KIC). Het is gebruikt voor het beoordelen van de potentiƫle effecten van het klimaatbestendig maken van gebouwen, straten, woonwijken, bedrijventerreinen en stadswijken. Tot nu toe is de AST toegepast in Londen, Berlijn, New Orleans, Beira (Mozambique), Oaxaca (Mexico), Utrecht, Eindhoven en Tilburg. Onlangs hebben verschillende andere steden belangstelling getoond om de AST te gebruiken voor hun planningsdoeleinden.