Nieuws

Alexander Klippel benoemd op leerstoel Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing

Gepubliceerd op
13 december 2021

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. Alexander Klippel op 1 juli 2021 benoemd als leerstoelhouder van het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing.

Deze leerstoelgroep streeft door middel van onderzoek en onderwijs naar verbetering van de ruimtelijke competenties voor een duurzame wereld. Geo-informatie is een maatschappelijke basisbehoefte geworden. Bovendien bevatten de meeste gegevens die worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek een geografisch-ruimtelijke component. Prof. Klippel: “Geo-informatie beperkt zich niet tot milieuonderzoek. Of je nu onderzoek doet naar biodiversiteit, werkloosheid of welk ander onderwerp dan ook: je gegevens zijn waarschijnlijk gekoppeld aan een locatie ergens op aarde. Onze groep is gespecialiseerd in de verwerking en het hanteren van dit soort ruimtelijke gegevens, en in de manier waarop voorspellingen kunnen worden gedaan in een ruimtelijke context. Dit draagt bij tot de algemene voortgang van data science, en het kan de besluitvorming en het beleid in allerlei vakgebieden ondersteunen.”

Sinds zijn benoeming afgelopen zomer heeft prof. Klippel al diverse inspirerende ontwikkelingen gezien. Zo onderhoudt de leerstoelgroep nauwe banden met het Wageningen Data Competence Center, dat ontwikkelingen ondersteunt op het gebied van (big) data en data science. De leerstoelgroep werkt ook samen met het WANDER-lab op het gebied van geavanceerde visualisatietechnieken om immateriële gegevens om te zetten in interactieve ervaringen. Prof. Klippel: “Ruimtelijke gegevens worden meestal gevisualiseerd in kaarten, diagrammen, grafieken en dergelijke. Maar nu kunnen we 3D-gegevens visualiseren met een 3D-medium zoals VR, wat nog niet eerder lukte op deze schaal. Ook moeten we leren hoe dit soort tools het best kunnen worden geïntegreerd in de methodenportfolio waar we al over beschikken om onze omgeving te begrijpen.”

Visualisatie en geo-informatica

Prof. Klippel is geboren in Noord-Duitsland, op slechts twee uur rijden van Wageningen. Hij heeft een master in de fysische geografie gedaan aan Universiteit Trier, maar richtte zich al vroeg in zijn loopbaan op visualisatie (cartografie) en geo-informatica. Hij ontwikkelde een diepgaande belangstelling voor menselijke communicatie, gedrag en besluitvorming in hun ruimtelijke omgeving. In zijn promotietraject nam hij deel aan een transdisciplinair opleidingsprogramma en een prioriteitsprogramma van een Duitse wetenschapsstichting over ruimtelijke cognitie in Hamburg. In navolging van zijn promotor prof. Christian Freksa promoveerde hij in de informatica en wiskunde aan de universiteit van Bremen.

Portretfoto Alexander Klippel

Prof. Klippel werkte als postdoctoraal onderzoeker aan het Cooperative Research Centre for Spatial Information van de Universiteit van Melbourne. Hij heeft ook een tijd doorgebracht bij het Geography Department en in het Cognitive Science Emphasis-programma van de universiteit van Californië in Santa Barbara. Voordat hij naar Wageningen University & Research kwam, was hij hoogleraar aan de Pennsylvania State University (PSU), Department of Geography, gelieerd hoogleraar Information Science and Technology, en mede-aangesteld bij het Institute for Computational and Data Science (ICDS) van PSU. Hij leidde het onderzoek van Penn State op het gebied van immersieve technologieën en werd de eerste directeur van het Penn State Center for Immersive Experiences, een strategisch planningsinitiatief waarbij naast ICDS twaalf colleges betrokken waren.