Project

BIOTRaCes - een reuzensprong voor de biodiversiteit

Vanaf nu heeft biodiversiteit een sterke bondgenoot: het door de EU gefinancierde project BIOTraCes is officieel van start gegaan. Het heeft tot doel de biodiversiteit in heel Europa te bevorderen via een theorie van transformatieve verandering.

Een reuzensprong voor biodiversiteit

BIOTraCes wordt gecoördineerd door een consortium van Wageningen Environmental Research. Dr. Rosalie van Dam staat aan het hoofd van het team. Zij is vastbesloten om de biodiversiteit te vergroten langs de lijnen van de Europese Green Deal en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: "Met BIOTraCes willen we echt een verschil maken. We willen bijdragen aan een meer inclusief, effectief en rechtvaardig overheidsbeleid, lokale strategieën en bedrijfsbelangen op het gebied van biodiversiteit." Om deze doelen te bereiken, zal BIOTraCes een raad van invloedrijke en belanghebbende partijen oprichten om een sterke impact te hebben op de verbetering van de biodiversiteit in Europa.

Theorie over transformatieve verandering

Het BIOTraCes-onderzoeksteam onderzoekt hoe maatschappelijke waarden zoals cultuur, religie en economie leiden tot potentiële machtsblokkeringen en hefboomwerking. Dit vormt de basis voor het begrijpen van de gedragspatronen die het dramatische verlies aan biodiversiteit in heel Europa hebben veroorzaakt.

BIOTraCes in een notendop

BIOTraCes staat voor: Biodiversity and Transformative Change for plural and nature positive societies. Het programma heeft een looptijd van 48 maanden tot 30 november 2026. Het totale budget bedraagt € 4.620.652,50 euro. Elf partners uit negen Europese landen werken nauw samen voor het succes van BIOTraCes. De negen casestudies worden uitgevoerd in sectoren met een bijzonder grote impact op de biodiversiteit. Ze bestrijken een representatieve reeks, waaronder voedselproductie, landbouw, bosbouw, water- en visbehoud en verstedelijking. Uniek is dat BIOTraCes aandacht besteed aan gemarginaliseerde en religieuze groepen, gender en jongeren.

Landen die deelnemen BIOTRaCes
Landen die deelnemen BIOTRaCes

Lees meer