Project

Bodemfysica

Al sinds het ontstaan van de bodemfysische wetenschap kort na WOII is men bezig om BhF-gegevens systematisch te rangschikken en is men op zoek naar mogelijke generalisaties. In Nederland heeft deze systematiek voor het eerst vorm gekregen in de Staringreeks (Wösten et al. 1987). In de loop der tijd zijn regelmatig aanvullingen uitgevoerd en updates uitgebracht: Staringreeks 1987, Staringreeks 1994, Staringreeks 2001, Priapus 2010, Bodemfysiche gegevens in BIS 2014, Bodemhydrofysiche gegevens in BIS Update 2016.

De laatste jaren wordt hard gewerkt om niet alleen BhF-gegevens, maar ook veel andere gegevens over de bodem dusdanig te standaardiseren en te verzamelen dat zij onder te brengen zijn in BIS, maar ook in landelijke en vervolgens Europese databanken, zoals de Nederlandse BRO en het Europese INSPIRE.

Bodemhydrofysische (BhF) gegevens, zoals de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek, organische stofgehalte, textuurgegevens, profielbeschrijving en andere metagegevens zijn belangrijke basisgegevens bij het modelleren van transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone, maar vinden ook tal van andere toepassingen.

BhF-gegevens van hoge kwaliteit

Omdat er grote behoefte is aan actuele BhF-gegevens van hoge kwaliteit en omdat de huidige databases onvoldoende opschalingsmogelijkheden bieden, zijn in dit project in 2012-1016 118 nieuwe bodemhydrofysische gegevens van goede kwaliteit gegenereerd. De BhF-gegevens en de bijbehorende beschrijvende gegevens zijn ondergebracht in het BIS (Bodem Informatie Systeem). Aanvullend zijn reeds bestaande Priapus-gegevens van hoge kwaliteit ondergebracht in BIS, onder te verdelen in twee categorieën: 1) van 44 bestaande monsters zijn beschikbare gegevens ondergebracht in BIS en zijn gekoppeld aan bestaande BIS-profielbeschrijvingen en 2) afgeleide gegevens met onvoldoende kwaliteit van 10 Priapus-monsters zijn met verbeterde software opnieuw doorgerekend en na herkeuring alsnog goed bevonden en tezamen met bestaande profielbeschrijvingen in BIS opgenomen. Tot slot is er van 53 oude Priapus-monsters met hoge kwaliteit een koppeling op papier gelegd met beschrijvende gegevens in de literatuur, zodat er in totaal fysiek 172 monsters in BIS zijn ondergebracht en in potentie nog eens 53.

De aantallen gegevens zijn nog marginaal en worden verder uitgebreid met 14 monsters.

Publicaties