Nieuws

Bruikbaarheid van de Bodemkaart

article_published_on_label
5 juli 2019

Biedt de BRO (BasisRegistratie Ondergrond) voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijk detail? Dat hangt van de beoogde toepassing af. Wat voor kwaliteitseisen vloeien daaruit voort?

Het recente rapport van Martin Knotters en Fenny van Egmond over data-inwinningstechnieken voor bodemkundige informatie biedt (onder meer) twee belangrijke uitkomsten: over kaartzuiverheid  en monitoring. Vaak wordt een nauwkeurigheid verondersteld van 70% kaartzuiverheid. De auteurs constateren echter dat dit criterium op verschillende manieren kan worden ge├»nterpreteerd. De auteurs bevelen daarom aan om dit criterium op te vatten als dat voor elke bodemeigenschap afzonderlijk geldt dat deze op 70% van de kaart correct is geclassificeerd.

Natuurlijk heeft het pas zin om die kwaliteitseis te stellen als van de kaart bekend is in hoeverre er aan dat criterium wordt voldaan. De tweede aanbeveling is dan ook om per bodemeigenschap te gaan monitoren wat de kaartzuiverheid is, zodat de gebruiker kan  beoordelen of deze aan zijn kwaliteitseisen voldoet.