Nieuws

De verborgen wereld onder onze voeten

Gepubliceerd op
31 mei 2018

Kijken we wel goed naar de bodem? Naar wat er zich onder ons bevindt? En wat is de relatie tussen die bodem en de wateroverlast waar we de afgelopen dagen weer zo veel mee te maken hebben gekregen? Wageningen Environmental Research legt het uit in een filmpje.

Veel bodemkundige informatie is opgeslagen in de Basisregistratie Ondergrond. Deze wordt niet alleen gebruikt om allerlei landbouw- en natuurgerelateerde vragen te beantwoorden, maar ook om inrichtingsvraagstukken in stedelijk gebied op te lossen. Een veranderend klimaat met een grotere intensiteit van extreme neerslag en hogere temperaturen, betekent dat er bijvoorbeeld beter moet worden gekeken naar afvoer van regenwater. Het reliëf en de bodem spelen daarbij een hoofdrol. Een goede doorlatendheid betekent dat er meer mogelijkheden zijn om regenwater te laten infiltreren. En natuurlijk spelen de bestaande bebouwing en bestrating ook een rol.

Voor bestaande wijken betekent dat, dat er maatregelen moeten genomen: andere bestrating, onttegelen van tuinen, enzovoort. Voor nieuwe wijken bestaat de mogelijkheid om met kennis van de ondergrond klimaatbestendig te ontwerpen. Onderstaand filmpje laat zien hoe de gidsstad Ede met deze problematiek omgaat.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Gerelateerde dossiers