Persbericht

Dies Wageningen University over water en andere vitale hulpbronnen voor stad en ommeland

Gepubliceerd op
3 maart 2014

De 96ste dies van Wageningen University, op maandag 10 maart, staat dit jaar in het teken van de grote veranderingen in milieu en klimaat en de uitdagingen dientengevolge voor de leefomgeving in stad en ommeland. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om de beschikbaarheid van water en andere vitale hulpbronnen. Hoofdsprekers tijdens de plechtigheid zijn mevrouw Rachel Kyte, Senior vice-president Sustainable Development bij de Wereldbank, en prof. Huub Rijnaarts, hoogleraar Milieutechnologie aan Wageningen University.

Onze leefomgeving verandert wereldwijd drastisch als gevolg van een groeiende bevolking, verstedelijking en klimaatverandering. De beschikbaarheid van vitale hulpbronnen zoals water voor zowel de mens als de natuur wordt op ontelbare manieren beïnvloed. Overstromingen enerzijds en droogtes anderzijds doen zich voor in regio’s die daarvoor daar niet mee te maken kregen en in seizoenen waarin die zich voordien niet voordeden. 

Het leven op aarde, inclusief de mensheid, heeft zich altijd aangepast aan nieuwe situaties, met telkens nieuwe uitdagingen. Nu liggen de drijfveren op het terrein van goed drinkwater en andere vitale hulpbronnen. Water is essentieel voor mens en dier, en ook voor de natuur en de industrie. Landbouw en veeteelt, en daarmee de beschikbaarheid van voedsel overal op de wereld, is direct afhankelijk van de beschikbaarheid van water.

De grote uitdaging voor de toekomst is om oplossingen te vinden voor de gevolgen van deze natuurlijke en door de mens opgelegde veranderingen op onze omgeving en te zoeken naar een nieuw evenwicht tussen de landelijke en stedelijke regio's.

Programma

Het programma van de diesviering in de Aula van Wageningen University begint om 15.00ur en is als volgt:

Openingstoespraak prof. Martin Kropff, rector magnificus Wageningen University: The challenge of educating the next generation;

Rachel Kyte, Global changes and rural-urban challenges:

Prof. Huub Rijnaarts, Balancing rural-urban water and resource needs.

PhD pitch

Voorafgaand aan de officiële diesplechtigheid vindt er een symposium plaats waar tien promovendi aan Wageningen University elk in maximaal acht minuten hun onderzoek dat verband houdt met water. De bijeenkomst staat onder leiding van prof. Johan van Arendonk, hoogleraar Fokkerij en genetica aan Wageningen University en decaan van de Wageningse onderzoeksscholen.