Impact story

Duurzame stedelijke planning in de bergachtige tropen

Tropische bergsteden in Latijns-Amerika zijn kwetsbaar voor klimaatverandering en worden nu al met de rampzalige gevolgen ervan geconfronteerd. Bomenkap en verwijdering van struiken maakt de grond kwetsbaar voor erosie. Bij hevige regenval zijn aardverschuivingen en overstromingen onvermijdelijk. Nieuwe stedelijke scenario’s waarin deze problemen effectief worden opgelost, zijn daarom noodzakelijk.

Motivatie

Dosquebradas (Colombia) ligt op de bodem van een stroomgebied en wordt omringd door steile bergen. Hierdoor is Dosquebradas kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen na tropische stormen. De afgelopen tien jaar zijn boeren door de fluctuerende koffieprijs gedwongen om hun koffieplantages in te ruilen voor veeteelt. Hierdoor nam het aantal banen in de landbouwsector af en trokken meer mensen naar de stad. Door de groeiende bevolking spreidde de stad zich steeds verder uit in de heuvels. Het veranderende landgebruik maakt de grond kwetsbaarder voor erosie. Het risico op natuurrampen is flink toegenomen en vereist een plan van aanpak, zeker voor de bewoners van sloppenwijken.

Oplossing

Tijdens een participatieve sessie wezen experts van de gemeente Dosquebradas en maatschappelijke organisaties kwetsbare hotspots aan en onderzochten zij tegenmaatregelen en de waarschijnlijke impact daarvan. In een driedaagse QUICKScan-workshop werden stapsgewijs kaarten en grafieken gemaakt met potentiële tegenmaatregelen:

  • Het vergroenen van ondoorlaatbare gebieden zodat water beter weg kan trekken in de grond
  • Het verbeteren van de opslagcapaciteit in samenwerking met plattelandsgemeenschappen in de omliggende gebieden.
  • Het verplaatsen van tijdelijke nederzettingen naar gebieden die minder kwetsbaar zijn voor natuurrampen.
Een volgende stap in dit gezamenlijke leerproces is een besluit nemen over een oplossing die kan worden geïmplementeerd.

Impact en toekomstperspectief

In deze verkennende fase wisselden de deelnemers hun impliciete technische kennis en hun voorkeuren met elkaar uit. Er kwamen veel technische inzichten naar boven over welke oplossingen het meest waarschijnlijk een positief effect zouden opleveren en waar. Een volgende stap in dit gezamenlijke leerproces is een besluit nemen over een oplossing die kan worden geïmplementeerd.  Een uitdaging voor de nabije toekomst is het vinden van een geschikt participatief proces, waarbij technische informatie op een transparante manier wordt gedeeld tussen praktijkmensen uit het vakgebied.

erosion.jpg