Impact story

Eén buis voor iedere grondsoort: WUR en drainagesystemen

Drainage is onmisbaar voor goed waterbeheer in de landbouw. In vochtige gebieden is drainage nodig om het grondwater op het juiste peil te houden, zodat de bodem beter belucht, warmer en gemakkelijker te bewerken is. In droge gebieden is drainage vooral bedoeld om te voorkomen dat door irrigatie de bodem onder water komt te staan en verzilt.

Universele combinatie van buis en omhulsel

Ondergrondse drainagesystemen, bestaande uit plastic buizen met gaten erin, worden zowel in de landbouw als in stedelijke gebieden gebruikt. Om te voorkomen dat er grond in de drainagebuizen terechtkomt, hebben deze een omhulsel van gezeefd grind of synthetisch materiaal. Een van de grootste nadelen van drainagebuizen is dat ze moeten passen bij de eigenschappen van de bodem waarin ze worden aangelegd. Een Turkse ondernemer heeft WUR-drainage-expert Henk Ritzema ingeschakeld voor de ontwikkeling van een universele combinatie van buis en omhulsel die kan worden gebruikt voor de drainage van elke grondsoort.

Hydroluis

Het nieuwe concept, Hydroluis, bestaat uit een binnenbuis met drie rijen gaten aan de bovenzijde en een buitenbuis zonder gaten. Daardoor staat alleen het onderste deel van de binnenbuis, waarin geen gaten zitten, rechtstreeks in contact met de grond. Dit innovatieve buisomhulsel werkt goed in allerlei bodemtexturen en biedt een betere bescherming tegen wortelgroei in de buis. Wageningen Universiteit is betrokken bij het testen van het Hydroluis-concept in verschillende landen met verschillende grondsoorten en klimaatzones. Internationale bedrijven die actief zijn op het gebied van waterbeheer maken vaak gebruik van de kennis over afwatering en drainage van WUR en andere Nederlandse partijen. Nederland kent immers een rijke geschiedenis op het gebied van afwatering en waterveiligheid in deltagebieden.