Impact story

Een deltaplan tegen overstromingen in een tropische delta

Bangladesh heeft duidelijk behoefte aan een deltaplan om klimaatverandering, overstromingen en droogtes aan te pakken en betere omstandigheden voor de lokale bevolking te waarborgen. Bangladesh heeft elk jaar last van overstromingen, doordat het een zeer vlak land is dat opgedeeld wordt door drie extreem grote rivieren. Deze rivieren brengen elk jaar enorme hoeveelheden water uit het Himalayagebergte naar beneden. De jaarlijkse moessonregens in Bangladesh komen hier nog eens bij. Wanneer het moessonseizoen vroeg begint en lang duurt, raakt de helft van Bangladesh overstroomd.

Motivatie

In de jaren 1990 is er rond Dhaka een dijk gebouwd, waardoor het rivierwater niet langer de stad in stroomt. Er zijn echter nog steeds regelmatig overstromingen in Dhaka, maar dit komt door een slechte afvoer. Overstromingsrampen treffen de armen op het platteland het meest. Deze boeren hebben dan geen eten, omdat hun land onder water staat. En om het nog erger te maken, hebben ze ook nog eens een mislukte oogst. Loonarbeiders zitten vast in hun dorp zonder werk, inkomen en voedsel.

Oplossing

Samen met partners is een deltaplan ontwikkeld. In het deltaplan worden de verschillende beleidssectoren geïntegreerd in een langetermijnvisie. Het hoofddoel is om een evenwichtige combinatie van maatregelen te bereiken die zowel de landbouw als het waterbeheer verbeteren, maar ook om te anticiperen op de verwachte klimaatverandering. Centraal in het deltaplan staat ruimtelijke ordening als onderdeel van aangepast waterbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met een integraal beeld van voedsel- en watervoorzieningen. De mate van integratie varieert van regio tot regio. Zo zijn sommige delen van Bangladesh bijvoorbeeld erg droog en dalen de waterstanden daar. In die gebieden is het wenselijk om meer water vast te houden om de landbouw aan te passen aan de droge omstandigheden. Dit kan door rijst te vervangen door gewassen die minder water nodig hebben en meer te irrigeren met oppervlaktewater. Alle verschillende maatregelen leiden tot een bepaald soort landgebruik, dat op zijn beurt bepaalt wat voor soort waterbeheer vereist is, waar dijken moeten worden aangelegd en hoe hoog deze dijken moeten zijn. Hoge en lage dijken, met uiterwaarden ertussen, kunnen in Bangladesh nuttig zijn. De uiterwaarden kunnen worden gebruikt voor landbouw, maar niet voor huisvesting.

Wageningen University & Research heeft deze activiteiten uitgevoerd in samenwerking met adviesbureau Twynstra GuddeEuroconsultDeltares en toonaangevende instituten in Bangladesh.

Uiterwaarden kunnen worden gebruikt voor landbouw, maar niet voor huisvesting

Impact en toekomstperspectief

De regering van Bangladesh heeft een investeringsprogramma ondertekend om het deltaplan in te voeren, met steun van de Wereldbank. De Wereldbank is nu al betrokken bij de planning.

bangladesh_0.jpg