Nieuws

Enquête gestart naar beleving van de Nederlandse hoogvenen

Gepubliceerd op
18 maart 2021

Hoe gebruiken mensen hoogvenen en welke betekenis heeft het landschap voor ze? Als onderdeel van het onderzoeksproject Wetfutures, willen onderzoekers van Wageningen University & Research te weten komen hoe mensen de Nederlandse hoogveenlandschappen beleven. Met de uitkomsten hopen zij bij te dragen aan het toekomstige beheer van hoogvenen. Via een digitale vragenlijst kunnen mensen per gebied aangeven welke waarde het hoogveen voor ze heeft en hoe zij het landschap ervaren.

Het landschap in Nederland verandert razendsnel. Ooit kende ons land eindeloze hoogvenen. Daarvan zijn nog maar enkele gebieden over. De rest is eeuwenlang afgegraven en als turf opgestookt, en ontgonnen voor de landbouw. De resterende hoogvenen zijn allemaal beschermde natuurgebieden. Maar ook die gebieden veranderen nog steeds, bijvoorbeeld in het kader van natuurherstelprojecten.

Hoogvenen als onderzoeksgebied

In Nederland en Europa wordt veel geïnvesteerd in hoogveenherstel. Maar wordt in het beheer eigenlijk rekening gehouden met de beleving van het landschap? Hoe worden hoogvenen gebruikt en welke betekenis hebben ze voor omwonenden? Hoe ervaren zij deze landschappen? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject Wetfutures. Het Wetfutures project onderzoekt onder andere de diversiteit aan belevingen van het hoogveenlandschap. Deze ervaringen verschillen namelijk per individu, per locatie en is erg veranderd met de tijd.

Met de resultaten kan het onderzoek bijdragen aan een het toekomstig beheer van hoogveenlandschappen en beter inspelen op de verschillende wensen uit de omgeving. Projectleider Maria de Wit: “Tegenwoordig is hoogveen een bijzonder type landschap in Nederland met een unieke biodiversiteit. Hierdoor moeten we extra zorgvuldig met het landschap omgaan en kijken of we de sociale en ecologische belangen bijeen kunnen brengen.”

Enquête

Omwonenden van het Fochteloërveen, Bargerveen, Korenburgerveen, Wooldse Veen, Mariapeel, Deurnese Peel en de Groote Peel, worden willekeurig benaderd om bij te dragen aan het onderzoek. Via een anonieme online enquête worden zij gevraagd welke waarden zij aan het gebied hechten. Daarnaast kan iedereen die zich betrokken voelt bij een van de hoogveengebieden de enquête invullen. Dit kan via wetfutures.eu/hoogveenonderzoek. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.