Nieuws

ERC-starters subsidie voor onderzoek naar natuurlijke regeneratie

Gepubliceerd op
7 september 2023

De European Research Council (ERC) heeft 400 Starting Grants toegekend aan jonge wetenschappers in heel Europa aangekondigd. Een van hen is Madelon Lohbeck, bosecoloog aan Wageningen University & Research. Zij ontving een ERC Grant voor haar onderzoek naar natuurlijke regeneratie in Afrika: "Met mijn onderzoek wil ik beter begrijpen hoe natuurlijke regeneratie kan bijdragen aan landherstel."

Al meer dan een eeuw doen ecologen onderzoek naar natuurlijke regeneratie. Ze noemen dit secundaire successie. Meestal worden deze velden voor onderzoeksdoeleinden afgeschermd van menselijke invloeden. Dit helpt om beter te begrijpen hoe bossen op natuurlijke wijze herstellenop verlaten landbouwgrond. In werkelijkheid wordt landbouwgrond echter zelden verlaten en ongebruikt achtergelaten. Boeren maken gebruik van regenererende bomen en struiken, beinvloeden de soortensamenstelling , en laten vee ervan grazen.

Meer gerichte toepassing

Madelon Lohbeck gaat met haar ERC-project onderzoeken hoe boeren in Kenia actief gebruik maken van natuurlijke regeneratie in landbouwvelden, bijvoorbeeld in combinatie met maïsproductie. Lohbeck: "Ik bestudeer natuurlijke regeneratie zowel op verlaten landbouwgrond als op actieve landbouwvelden. Door beide te vergelijken wil ik achterhalen onder welke sociale en ecologische omstandigheden natuurlijke regeneratie kan bijdragen aan het herstel van essentiële functies, zoals bodemvruchtbaarheid, voedselvoorziening, en waterbeschikbaarheid. Uiteindelijk wil ik hiermee de mogelijkheden en beperkingen van natuurlijke regeneratie voor landherstel beter in kaart brengen. Dit zal bijdragen aan een meer gerichte toepassing van deze veelbelovende methode."

De ERC-starters subsidies - in totaal 628 miljoen euro - ondersteunen baanbrekend onderzoek op allerlei gebieden, van geneeskunde en natuurkunde tot sociale en menswetenschappen. Ze helpen onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan om hun eigen projecten op te starten, hun teams te vormen en hun beste ideeën uit te werken. Deze financiering, die deel uitmaakt van het Horizon Europe programma van de EU, zal worden geïnvesteerd in wetenschappelijke projecten in alle onderzoeksdisciplines.

Over de ERC

De ERC, opgericht door de Europese Unie in 2007, is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. Het financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden voor projecten in heel Europa. De ERC biedt vier belangrijke subsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants. Met zijn aanvullende subsidieregeling Proof of Concept helpt de ERC bursalen de kloof te overbruggen tussen hun baanbrekende onderzoek en de eerste fasen van de commercialisering ervan.

De ERC wordt geleid door een onafhankelijk bestuursorgaan, de Wetenschappelijke Raad. Sinds november 2021 is Maria Leptin de voorzitter van de ERC. De totale ERC-begroting van 2021 tot 2027 bedraagt meer dan 16 miljard euro, als onderdeel van het Horizon Europe-programma, dat momenteel onder de verantwoordelijkheid valt van Margarete Vestager, Executive Vice President van de Europese Commissie.