Nieuws

Fitness-for-Use bij Havenbedrijf Rotterdam

Gepubliceerd op
5 juli 2019

In 2018 is er samen met het Havenbedrijf Rotterdam een pilot afgerond om een werkbare manier te vinden om de kwaliteit van data te borgen volgens het ‘fitness-for-use’ principe.

We zijn aan de slag gegaan meet het objecttype ‘wegdeel’ en zijn gezamenlijk nagegaan op welke manier dit type data gebruikt wordt. Hiervoor hebben we use cases vastgesteld, zoals dagelijks beheer en lange termijn planning.

Per use case zijn kwaliteitscriteria en bijbehorende normen bepaald. Op basis hiervan is een toetsprotocol gemaakt en dat is door het Havenbedrijf gebruikt om zelf een begeleide nulmeting uit te voeren.

Conclusie is dat de geteste methode in de pilot-omstandigheden werkt, maar dat er vervolgstappen nodig zijn om op te schalen naar een methode die werkbaar is onder operationele omstandigheden.