Impact story

Genoeg zoetwater: WUR en deltabeheer

Nederland staat wereldwijd bekend om expertise op het gebied van waterveiligheid. Deze kennis over deltabeheer is een exportproduct. WUR participeert in diverse buitenlandse projecten en werkt samen met partners zoals Deltares, buitenlandse overheden en Nederlandse bedrijven.

Toekomstscenario's overstromingsrampen

WUR-experts op het gebied van overstromingsbeheer werken in ontwikkelingslanden zoals Bangladesh aan de bescherming tegen overstromingen. Alleen al in Bangladesh wonen zestig miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen. Overstromingsrampen in deze gebieden hebben dus al snel een enorme impact. WUR heeft toekomstscenario’s voor Bangladesh ontwikkeld waarin natuurlijke oplossingen worden voorgesteld om erosie in Bangladesh tegen te gaan en tegelijkertijd het ecosysteem te verbeteren.

Deltaplan

WUR heeft ook een bijdrage geleverd aan het deltaplan voor diverse rivieren: de Mekong (Vietnam), de Kapuas en de Mahakam (Indonesië). Elk van deze locaties heeft haar eigen kenmerken en uitdagingen. Bij deltabeheer gaat het niet alleen om het aanleggen van dijken en de bestrijding van erosie, maar ook om waterkwaliteit, de natuurlijke omgeving en lokale gemeenschappen. WUR-experts onderzoeken hoe verzilting van het grondwater kan worden voorkomen, zodat er genoeg zoetwater is voor de gemeenschappen in deltagebieden.