Nieuws

Georg Winkel benoemd tot hoogleraar bij leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid

Gepubliceerd op
11 januari 2022

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. Georg Winkel benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder Bos- en Natuurbeleid. De benoeming geldt per 1 januari 2022.

De leerstoelgroep richt zich op de politieke, sociaaleconomische en culturele aspecten van bossen en natuur en houdt zich bezig met thema's als ontbossing, bostransitie, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit en landschapsbeheer in de ‘Global North’ en ‘Global South’. Samen met de groep streeft prof. Winkel ernaar meer inzicht te krijgen in belangrijke controverses met betrekking tot wereldwijd bos- en natuurbeleid. Daarnaast doet de groep onderzoek naar interacties tussen mens en natuur op een meer lokaal niveau binnen verschillende sociaal-ecologische contexten.

Kennis en debat op het gebied van bos- en natuurbeleid

Portretfoto van Georg Winkel

Prof. Winkel groeide op in een gezin waar liefde voor de natuur een belangrijke rol speelde en bracht veel tijd door in een klein bos naast het huis van zijn ouders. Zijn observaties van de natuurlijke dynamiek leidden al op jonge leeftijd tot een sterke belangstelling voor ecologie en natuurbehoud. Hij studeerde Forest Sciences aan de universiteit van Freiburg, Duitsland (1995-2000) en bracht tijdens deze studie een semester door aan het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich, Zwitserland (1999). Vervolgens promoveerde hij in 2006 op het onderwerp bos- en natuurbeleid aan de universiteit van Freiburg, waar hij in 2014 ook zijn habilitatie behaalde. Zijn specifieke onderwerp was de rol van kennis en debat in bos- en natuurbeleid. Dit is zijn belangrijkste onderzoeksinteresse. In 2011 was prof. Winkel een jaar werkzaam aan het Department of Environmental Science, Policy and Management aan UC Berkeley, VS, waar hij controverses in bos- en natuurbeleid in de Pacific Northwest bestudeerde.

Resilience en Governance

Zijn grote interesse in bos- en natuurbeleid leidde naar een nieuwe functie als hoofd van de sociaalwetenschappelijke onderzoeksprogramma's van het European Forest Institute. Tijdens zijn werk in Finland (2015-2017) en Bonn, Duitsland (vanaf 2017) heeft hij twee van de drie nieuwe onderzoeksprogramma's van het instituut opgezet ('Resilience' en 'Governance'). Binnen deze programma's wordt onderzoek gedaan naar raakvlakken tussen maatschappelijke, beleids- en economische krachten in bos-ecosystemen in Europa en daarbuiten. Naast zijn werkzaamheden op het gebied van onderzoek en management kwam een sterke betrokkenheid bij de raakvlakken tussen wetenschap en beleid naar voren. Prof. Winkel was ook werkzaam als UHD aan de universiteiten van Freiburg en Bonn, Duitsland.

Prof. Winkel: "Ik denk dat Wageningen University & Research een uitdagende interculturele en interdisciplinaire academische omgeving biedt om nieuwe ideeën en kennis te genereren op het snijvlak van verschillende disciplines, met betrokkenheid bij de samenleving. Daarnaast richt Wageningen University & Research zich op betekenisvolle maatschappelijke impact door verhelderende analyses en universitair onderwijs op basis van onderzoek."