Project

Green Business Benefits: Hoe u de natuur het werk laat doen en met oplossingen laat komen

Een goede groene business case neerzetten is voor veel ondernemers nog altijd een uitdaging. Hoe neem je minder zichtbare of kwantificeerbare waarden mee in je berekeningen? Hoe voorkom je dat opeenvolgende initiatieven voor kennisuitwisseling steeds weer van nul beginnen? Over deze vragen is op 9 december 2014 door Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, het ‘Green Business Benefits Buffet’ georganiseerd.

Wat zijn de Green Business Benefits?

Het ‘Green Business Benefits Buffet’ was gericht op ondernemers, bedrijfsmanagers, duurzaamheidsmanagers en werknemers, die in gesprek gingen met diverse experts over wat natuur zou kunnen betekenen voor uw bedrijfsvoering. Met andere woorden: wat zijn de Green Business Benefits?

Aan de hand van 5 thema’s gingen we met de ruim 80 aanwezigen op zoek naar naar nieuwe, innovatieve manieren om bedrijfsambities en duurzaamheidsdoelen te realiseren, naar mogelijkheden om natuurlijk kapitaal beter te benutten en bespraken we ervaringen met het betrekken van de omgeving bij bedrijfsactiviteiten.

Thema's

Duurzame productieketens.jpg
Nature based solutions.jpg
Natuur & biodiversiteit.jpg
Regionaal partnerschap.jpg
Circulaire economie.jpg

'Groen doen'

Waar voor enkele ondernemers ‘groen doen’ al een logische manier van werken is, zijn voor anderen de financiering, de klanten en de regelgeving nog een forse hobbel. Rode draad in de reacties was echter dat om echt verder te komen, partnerschapppen onontbeerlijk zijn. Een vergaande vorm van samenwerken waar alle betrokkenen baat bij hebben en een essentiële rol vervullen. Als eenling lukt het eenvoudigweg niet om innovatieve groene business cases rond te krijgen.

Advies aan het ministerie van Economische Zaken

De avond, de gesprekken en de rode draad zijn weergegeven in een tekening, een film en een artikel. Daarnaast hebben we een advies opgesteld aan het ministerie, over hoe zij het opzetten van groene business cases kunnen faciliteren.